tisdag 29 mars 2005

Varför är människor sjuka?

Nu frågar man OM människor verkligen är sjukskrivna. Fast egentligen borde man fråga sig VARFÖR människor är sjukskrivna.

I så fall kanske svaret blir att personalen är stressad för att man endast är projektanställd, att man är oviss kring huruvida arbetsplatsen finns kvar i Sverige nästa vecka, eller kanske känner sig obetydlig eftersom chefen har 25 gånger mer i lön?

måndag 28 mars 2005

Mobilen ringer när samhället sviker

Det ropas på lag för att eleverna inte ska använda mobiltelefoner under lektionerna. Egentligen borde man fråga sig VARFÖR eleverna hellre sitter och ringer på lektionerna!

Då kanske svaret blev att det beror på att kommunerna sparat bort extra lärarresurser och kvalificerad fortbildning – något som bidrar till att en del elever ger upp och att undervisningen känns trist och otidsenlig.

Lagstiftning och hårdare tag på grund av offentliga tillkortakommanden är ingen bra lösning!

tisdag 22 mars 2005

Folklig demokrati saknas

Etablissemangets demokrati är busenkel. Folket ska acceptera resultatet i folkomröstningen 1994, då folket röstade ja till att gå med i EU. Visserligen är opinionen idag en annan, men resultatet står sig. Och så har det förstås gått prestige i frågan, kosta vad det kosta vill.

Men vi ska inte acceptera folkomröstningsresultatet från 1980, då folket valde att inte utveckla kärnkraften, utan på sikt avveckla den. Den ekologiska vinsten skulle riskera den ekonomiska vinsten för de aktiestinna gåsleverkverulanterna.

Att det ska vara så svårt att förstå hur folklig demokrati fungerar! För det ligger väl ingen inkonsekvens i min tolkning?

fredag 11 mars 2005

Reinfeldt och A-ekonomi styr debatten

Är det bara jag som reagerar över hur orättvisorna breder ut sig. Ser ett reportage i Aktuellt ett år efter de fruktansvärda terrordåden mot pendeltågen. En kvinna menar att den religiösa fanatismen tilltar och risken för terrordåd ökar.

För mig är det självklart varför! Jo, för att orättvisorna i världen blir allt större. För att Europa och Asien allierar sig med USA. För att Arabvärlden isoleras allt mer. För att Israel tillåts terrorisera palestinierna. För att de fattigare blir allt fattigare medan den rika västvärlden roterar i rikedomar.

Det beror på att arbetslösa putsas ut i en isolering. På att invandrare inte släpps in i Sverige. På att Reinfeldt och moderaterna okritiskt får säga vad de vill i teve. På att a-ekonomi främst ser till företagens ekonomi istället för bevaka den ekonomi som berör flertalet av tittare.

Jag är så trött på hur samhället utvecklas.