måndag 18 april 2005

”Arbetets söner, sluten er alla till våra bröder i syd och i nord”, brukar alla socialister sjunga på första maj. I år kommer dock den socialdemokratiska stämman att klinga mycket falsk när man kommer till raden ”människovärdet vi fordra tillbaka, kämpa för rättvisa, frihet och bröd.”

Vilket människovärde är det som socialdemokraterna kämpar för när man utvisar de apatiska barnen?

I regeringsförklaringen 1998 sa Göran Persson att ”barnkonventionen skall efterlevas och alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnets situation”.

Artikel 6 i barnkonventionen säger att konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet och att konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga skall säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Om nu inte Perssons regeringsförklaring bara var svammel så undrar vi hur man säkerställer barnets överlevnad och utveckling genom att utvisa dem?

Artikel 12 i barnkonventionen säger att alla barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och att åsikterna skall tillmätas betydelse. Barnet skall särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. Hur långt har de apatiska barnen beretts möjlighet att höras innan de utvisas?

Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i landet – inklusive flyktingbarn, asylsökande barn, barn till personer som tillfälligt arbetar i landet och sådana barn som befinner sig illegalt i landet.

Redan 1993 fick Sverige kritik från FN:s barnkommitté som rekommenderade oss att utöka gömda barns rättigheter.

Med vänster hand ger socialdemokraterna genom regeringsförklaringar om löften och lagar, men på samma gång utdelas en rak höger mot de apatiska barnen och regeringen struntar fullständigt i den barnkonvention som man tidigare sagt sig erkänna. En landsfader som behandlar sina barn på det sättet borde mista vårdnaden.

Tomas Jonsson (v)
Blomstermåla

Hugo Grönlund (v)
Emmaboda

Artikeln har varit införd i ett flertal dagstidningar