fredag 11 november 2005

Antalet rån har fördubblats

1988 utfördes 4177 grova rån. År 2004 begicks 8590 grova rån. Men den övervägande delen av dessa rån är personrån.

Tittar man på antalet bankrån så har de minskat:
1988 89 st; 1991 196 st; 1994 136 st; 1997 49 st; 2001 63 st; 2004 45 st.

Antalet postrån har också minskat:
1988 65 st; 1991 120 st; 1994 80 st; 1997 44 st; 2001 61 st; 2004 25 st.

Antalet rån mot butiker varierar men tendensen är en ökning:
1988 389 st; 1991 697 st; 1994 468 st; 1997 646 st; 2001 739 st; 2004 839 st.

De övriga rånen har alltså fördubblats från 3634 st år 1988 till 7681 st förra året.

Under de senaste femton åren har vi börjat använda betalkort effektivare. Banker och butiker har ökat sin säkerhet och gjort kontanterna mer svåråtkomliga. Därför kan man tänka sig att "amatörrånare" övergått till personrån - där pengarna (visserligen småsummor) är lättåtkomliga.

De professionella rånarna - en relativt liten grupp - utför alltmer spektakulära rån. För dem handlar det om att hitta de svaga länkarna i kedjan som hanterar kontanter.

Källa för statistiken:
Brå - www.bra.se

Inga kommentarer: