torsdag 17 november 2005

Avskaffa tystnadsplikten

När offentlig verksamhet drivs på entreprenad så gäller inte längre meddelandefriheten, som innebär att anställda fritt kan berätta för media om missförhållande.

Avskedandet av Per Johansson, facklig förtroendeman på Connex, är ett exempel på hur personalen inte längre tillåts berätta om hur entreprenören bryter mot lagar. Något som sätter säkerheten ur spel.

- Frågan är principiellt viktig. När privata företag tar över verksamhet som finansieras med skattepengar ersätts den grundlagsfästa meddelarfriheten med tystnadsplikt för de anställda, det tycker vi är fel, säger Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot (v).

Vänsterpartiet vill stärka meddelarfriheten för alla anställda. I en motion föreslår partiet att även anställda i privata företag ska få utöva sina grundlagsskyddade rättigheter.

- Det handlar om de anställdas möjlighet att meddela sig när det gäller exempelvis missförhållanden på arbetsplatsen, menar Camilla Sköld Jansson.

På en fråga från vänsterpartiets Ingrid Burman under statsministerns frågestund 10 november svarade Göran Persson: ”För min del, efter vad som har hänt den senaste tiden i samband med Connex, tycker jag att det nu är dags att se över hela lagstiftningen för att se om vi ska utvidga meddelarfriheten till att också omfatta sådant som bedrivs i entreprenadregi”.

Vänsterpartiet förväntar sig nu att justitieministern kan ge besked om hur justitiedepartementet tänker gå vidare för att ändra lagen.

3 kommentarer:

Elisabet sa...

Jag nickar och håller med.

bert sa...

Men, rätta en okunnig om jag har fel. Egentligen kan man väl hävda yttrandefriheten. Den är väl grundlag, och därmed överställd.

Förstår nog att det finns undantag, men ändå.

Tomas Jonsson sa...

Meddelandeskyddet innebär att det är förbjudet att efterforska vem som gett informationen. När det skyddet inte finns tar arbetsgivaren reda på vem som läckt och hittar sedan på ett bra svepskäl att sparka personen.

Till exempel så som man gjort med Per Johansson, som Connex anklagat för allt möjligt. Per har personalens stöd, han har fackets stöd, han har påtalat säkerhetsbrister när det gäller tunnebanevagnar som på grund av dåligt underhåll fattat eld, eller varit på väg att fatta eld.

Jag läste ett reportage i en tidning som berättade att Connex låtit en reklambyrå göra en tidning om Connex och Per Johansson. Det hela utgavs som "oberoende journalistik" och delades ut till alla politiker i hela Sverige som är involverade i kollektivtrafiken - allt för att rentvå Connex och direkt brännmärka en arbetare som påtalat säkerhetsbrister. Dock reagerade några av dessa politiker och saken kom ut.