fredag 18 november 2005

Fiskefartyg påseglat vid Öland - handelsfartyg smet

Strax före midnatt körde ett handelsfartyg på ett fiskefartyg utanför Ölands södra udde. Besättningen på fiskebåten tog sig upp på bryggan och man fick kontakt med handelsfartyget via radio som bad dem vänta, men sedan smet handelsfartyget, vidare mot nordost.

Det här är klart brott mot den kanske heligaste och äldsta av sjölagarna - nämligen att man ställer upp och hjälper ett fartyg som befinner sig i nöd.

Eftersom man är helt utlämnad åt sitt eget fartyg ute på havet, så är man beroende av andra fartyg om något skulle hända. Vad det innebär visade sig exempelvis natten då Estonia sjönk. Alla de stora fartyg som fanns ute på Ålands hav den natten, styrde om kursen mot haveriplatsen för att hjälpa till.

Sammanstötningen var kraftig och fiskebåten fick allvarliga skador i aktern, men klarade sig flytande. Marinkommando Syd följde det misstänkta fartyget på radar under natten och Kustbevakningen lyckades stoppa fartyget sydost om Östergarn på Gotlands ostkust. Efter undersökning av fartygets skrov kunde det bindas till kollisionen och beordrades in mot land.

Bedrövligt, är min reaktion. Det här är nog det värsta sjöbrott man kan begå. Kaptenen gjorde en klar missbedömning då han smet. Sannolikt beroende på att han saknar respekt för andra människor, har ett tidsschema att följa och en redare som väntar på att räkna in leveransen. Men pengar går inte före liv!

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

"Det här är nog det värsta sjöbrott man kan begå."

Absolut!

Kommer du ihåg den norske kaptenen som stannde sitt fartyg utanför Australien och tog upp en massa båtflyktingar som höll på att omkomma? Han fick kritik av Australien för att han gick till en Australisk hamn för att de räddade skulle sättas i säkerhet. Australien blev förbannade när de fick flyktingar att ta ansvar för. Den ende som kom ifrån den affären med hedern i behåll var den norske kaptenen och hans besättning.

Tomas Jonsson sa...

Jo det lidande Australien utsatte alla dessa människor för retade upp många. Man tror inte att sånt kan hända!