söndag 13 november 2005

Guds vrede över kvinnorna på fars dag

Fars Dag bör vi betrakta som Patriarkatets Dag. Efter den heliga Julen och Påsken bör denna dag vara den mest firade och uppskattade dagen.
Citatet är hämtat från Guds vredes blogg som hyllar patriarkatet, prisar agan och helst vill kasta självständiga kvinnor, barn och bögar till lejonen.
"En man .. är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära."
Citeras ur Första Korintierbrevet 11:7. Paulus utgjuter sig över partibildningar, sexualbrott, bråk inför domstol, oenighet om äktenskapssyn och intällning till offerkött - liksom nattvardsgemenskapen, gudstjänsten och tron på Kristi och uppståndelsen.

Hela Korintierbrevet är en hyllning till patriarkatet. Men vill man plocka ut enskilda meningar kan man alltid hitta motsatser:
Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan.
Och varför fastnar jag för nedanstående stycke ur kapitel 13? Kan det vara för att det talar mot Kalin och kompani och för Kyrkomötets beslut om att tillåta välsingnelse mellan homosexuella? Kärleken är god!
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Korintierbrevet 13:4-6

3 kommentarer:

Henrik Tröst sa...

"Kärleken är tålmodig och god...." Korintierbrevet 13:4-6

Tyvärr kan inte det ses som ett sanktionerande av homosexuella vigslar. Paulus var en listig figur. Det finns många olika benämningar på ordet kärlek i Nya Testamentet: kärleken mellan man och hustru (eros) och den gudomliga kärleken, vilken även kan vara den vänskapliga kärleken (agape).

I avsnittet du nämner använder Paulus ordet "agape". Därmed är det alltså felaktigt att använda den vid bröllop och dylikt, strängt taget.

Däremot är det knappast en text som uppmuntrar till korståg om man säger så...

//Henrik

Ellis sa...

Kärlek som kärlek, säger jag!

Tomas Jonsson sa...

Tack Henrik för kommentar. Som nån präst uttryckte det; "det står många konstiga saker i bibeln och i ärlighetens namn går det inte att följa allt".

Precis Ellis!