söndag 13 november 2005

Långtidssjukskrivna måste få bättre stöd!

De långtidssjukskrivna och förtidspensionerade har ett nedsatt immunförsvar på grund av socialt utanförskap och allmän osäkerhet, vilket bidrar till att de blir ännu sjukare.

Denna grupp motsvarar 3 procent av befolkningen och de utnyttjar 25 procent av sjukvården. Oftast har de många olika diagnoser och återkommer regelbundet till sjukvården.

Vänsterpartiet kräver bättre stöd för långtidssjukskrivna och arbetslösa för att de ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. Man förbättrar inte situationen för denna grupp genom att minska deras ersättningar, som borgarna vill. De här personerna måste också få större inflytande över vilka åtgärder som bäst passar.

Långtidssjukskrivningar kostar samhället mycket pengar. Kan man få tillbaka denna grupp i arbetslivet minskar man kostnaderna för sjukvården samtidigt som dessa människor ger skatteinkomster. Därför är det samhällsekonomiskt att ge dessa bra stöd!

Inga kommentarer: