fredag 25 november 2005

Mäns våld mot kvinnor angår oss alla

Idag är det den internationella dagen för utplånandet av allt våld mot kvinnor.

- Det borde finnas 200 miljoner fler kvinnor i dag i världen. Men de har dödats, 80 miljoner av dem redan som foster, det sade schweiziska ambassadören Theodor Winkler i FN:s högkvarter för en vecka sedan.

Våldet mot kvinnor är så allvarligt att det faktiskt återspeglas i befolkningsstatistiken, som visar att endast 49.7 % av världens befolkning är kvinnor.

Här är några siffror:

46 % av svenska kvinnor har blivit utsatta av våld från en man efter sin femtonårsdag.

År 2004 anmäldes omkring 22 700 fall av misshandel mot kvinna. Men mörkertalet är stort. Brå uppskattar att polisanmälningarna endast utgör 20-25% av det faktiska våldet.

I Sydafrika våldtas 147 kvinnor varje dag, i USA våldtas en kvinna var nittionde sekund. I Spanien dödas en kvinna var femte dag av sin manliga partner och i Storbritannien dödas två kvinnor i veckan av sin partner. I USA misshandlas en kvinna var femtonde sekund av sin manliga partner.

Omkring 70 % av alla kvinnor som dödas runtom i världen, dödas av sin manliga partner.

Mäns våld mot kvinnor angår oss alla. I media förlöjligas ofta dessa fakta. Det visar bara på en respektlöshet mot alla kvinnor.

Senaste året har bidrag till kvinnojourer dragits in, en skymf som direkt drabbar kvinnor som faktiskt varit utsatta för mäns övergrepp och som känner sig hotade.

Det är dags att upprätta situationen för kvinnorna, genom att samhället ställer upp och skyddar de kvinnor som utsätts för våldet och tydligt visar de ansvariga männen att detta inte är acceptabelt - det arbetet angår oss alla!

PS. Medan du har läst denna text har en kvinna misshandlats i Sverige – kanske någon du känner!

Källor:
Amnesty - stoppa våldet mot kvinnor
SvD - Våld mot kvinnor dödade 200 miljoner

Inga kommentarer: