tisdag 15 november 2005

Värsta fienderna är de avhoppade partikamraterna

De farligaste fienderna man kan ha, är avhoppade partikamrater. De känner till alla svagheter och kan nypa till extra hårt.

Det vet man i Sverigedemokraterna, och vi alla är inbjudna till första parkett i denna sköna tillställning...

Först Sverigedemokraternas brev till den anklagade:
Partistyrelsen beslöt vid partistyrelsemötet den 22 oktober 2005 att öppna uteslutningsärendet mot dig, med anledning av de artiklar som du skrivit på Internet, bl a artikeln "Tony Wiklander och mångkulturen".

Dina artiklar tillsammans med tidigare förseelser, som armviftning vid en födelsedagsfest i partikansliet visar på ett mönster och partistyrelsen ifrågasätter därför om du verkligen delar Sverigedemokraternas politiska värdegrund.
Den uteslutna medlemmen skriver på sin blogg att han inte kan bemöta anklagelserna från partiet, eftersom de inte är preciserade. Han noterar också att det är den anklagade som ska bevisa sina påståenden.

Extra roligt blir det då den uteslutna redovisar valda delar ur Sverigedemokraternas stadgar och kommenterar dem. Allt för att visa att hans rasistiska åsikter ryms inom Sverigedemokraterna. Han dikterar så att säga den politiska motståndarens argument - helt förträffligt. Tack!

Här är ett utdrag från den uteslutnas blogg Sällskapet Kafé Kastanjeträdet, som för att förstärka det hela har adressen "bssborlange":
"Med tiden har ett värdeorienterat parti växt fram, där begrepp som familjen, hembygden och nationen blivit centrala. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti."

Detta stycke, precis som nästkommande, lägger tydligt klart att SD är ett nationalistiskt parti som tar stark ställning för den svenska nationen.

"Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen - principen om en stat, en nation - är grundläggande för Sverigedemokraternas politik."

Senare i texten kommer en klarare definition av nationen som visar tydligt att härkomsten har en roll om inte läsaren upptäckt detta i texten redan.

"För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart."

Detta är de resonemang som mina artiklar kretsat kring och jag förstår inte på vilket sätt jag skulle ha avvikit från partiets värdegrund (och det har bevisligen inte heller de som har väckt uteslutningsärendet mot mig heller eftersom man inte presenterat anklagelsen). Det är dessa resonemang som jag känt bekantskap med i SD långt innan de hamnade i principprogrammet i denna utformning. Jag skulle till och med våga påstå att dessa resonemang låg till grund för mitt politiska tänkande redan innan jag kände till SD och redan innan SD ens fanns.
Detta påminner mig om den gamla goda tiden, då jag hade mina duster med dessa rasistiska ynkryggar. Jag har kvar några härliga brev från dem där de svingar hotelser och skadeståndskrav på tjugotusen kronor mot mig för att jag kommenterade deras partiprogram... Jag var inte så finkänslig på den tiden ;-)

Det är en helt annan historia men jag blir lite sugen på att återberätta den - men det får bli i en annan blogg i så fall.

Dock vill jag inte undanhålla er lydelsen i Sverigedemokraternas partiprogram där de definierar vem som är "svensk". Jo, "svensk är den som andra svenskar uppfattar som svensk" stod det i partiprogrammet för ett parti som har ambitionen att vara rumsrena.

Jag återkommer i ärendet.

3 kommentarer:

Elisabet sa...

Bravo Tomas! (men jag tycker nog att herrn ska ta upp det här programmet häromkvällen där det visades att vi alla skulla förvandlas till troende små maoister .., hmmm, jag höll på att svimma och falla död ner, - så illa trodde jag inte att det var -).

Tomas Jonsson sa...

Det har jag helt missat. Vad handlade det om? (Jag kollar sällan på teve.)

Elisabet sa...

Tomas .., det var nog tur för dig det ...;-)
Kolla, det går säkert i repris.
Programmet handlade om 68-rörelsen .., om hur de Rättroende planerade de allra värsta hemskheter, hur barn togs från mödrar som inte ansågs vara ..., ja, rättroende .., om resor med partikamrater hem till nåns föräldrar där bekantskapen/släktskapet i princip sades upp .., hur hem länsades på allt som kunde anses vara borgerligt; allt utom böcker och nån madrass fick vara kvar, ja, dvs, om böckerna var av rätta sorten.
Jag trodde inte ens i min vildaste fantasi att detta hade hänt i Sverige. Helt ärligt.