måndag 12 december 2005

Gudrun gjorde inga barn

Så kan man då slå hål på myten om att strömavbrott skulle fungera som incitament till spännande saker i sänghalmen. Åtminstone resulterade inte stormen Gudrun i januari, med påföljande strömavbrott, till några extra barn. Det berättar Statistiska Centralbyrån i en artikel med det fyndiga namnet "Gudrun och Elof(f) - stormens barn". Elof ska väl uttalas el off...

730.000 hushåll blev utan ström. Efter tjugo dygn var fortfarande 12.000 abonnenter strömlösa. SCB redovisar att barnafödandet är precis som vanligt i oktober, nio månader efter strömavbrottet. Visserligen visar Borås en liten ökning med ett tjugotal barn. Men eftersom mer än hälften av befolkningen i Sjuhäradsbygden bor i tätorter, och att tätorter klarade sig bättre än landsbygden i stormen så är det inte statistiskt säkerställt.

Och i Kronobergs län, där konsekvenserna av stormen blev som mest kännbara med ett långt strömavbrott, finns ingen uppgång alls i barnafödandet - snarare faktiskt en nedgång. Likadant i Hallands län, medan Jönköping ligger på stabil nivå.

Myten om att strömavbrott leder till att fler barn tillverkas uppstod efter ett stort strömavbrott i USA och Kanada 1965. New York Times berättade i flera artiklar att fler barn föddes, bland annat i intervjuer med läkare. Men det fanns ingen statistik som visade att påståendet var sant. Och det är inte sant nu heller!

SCB - Gudrun och Elof(f) - stormens barn (pdf)

3 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

"Och i Kronobergs län, finns ingen uppgång alls i barnafödandet - snarare faktiskt en nedgång."

Du, om man måste ut och jobba med motorsågen, köra omkring elagreggat till grannar och frakta frysboxar långväga för att hitta ström så finns ingen tid över till nöjen!

bert sa...

Nähä, Tomas - Och du ställde inte heller upp...

Tomas Jonsson sa...

Vad vet du om det? ;-)