torsdag 15 december 2005

Invandrare sjukare än svenskar

Svenskar födda utomlands har högre sjukfrånvaro än svenskar födda i Sverige, konstaterar Försäkringskassan i en rapport. Personer från Turkiet, till exempel, är sjukskrivna 34 dagar medan svenskfödda endast är sjukskrivna 19 dagar.

Man kan dra flera slutsatser ur detta.
1. Gruppen med svenskfödda är troligen mycket större än gruppen med utlandsfödda.
2. Invandrare har sämre jobb än infödda svenskar.

Kort sagt kan man säga att rapporten bekräftar ojämlikheten i samhället. Den bekräftar att invandrare har sämre arbetsmiljö och mår sämre än svenskfödda.

Rapporten visar att bästa sättet att förändra situationen är att utlandsfödda kan byta jobb - att generella mönster på arbetsmarknaden bryts. Mönster som säger att invandrare städar och utför de tyngsta jobben som dessutom är sämst betalt. Infödda sitter däremot oftare på kontor och utför inte alltid de tyngsta jobbet.

Rapporten visar också att sjukskrivna som är födda utanför Norden anstränger sig mer för att komma tillbaka till arbetet än vad svenskfödda gör, till exempel genom att söka nytt jobb eller ta initiativ till olika behandlingar. De är motiverade att komma tillbaka.

Men dessvärre är det lönlöst eftersom ingen tillgodoser denna initiativförmåga. Invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden, exempelvis genom att de hindras från att byta jobb.

Ekot - Födda utomlands har högre sjukfrånvaro

1 kommentar:

jinge sa...

Jepp. Så är det. Undrar hur lång tid det tar innan Reinfeldt börjar yla om en kriskommission till..