fredag 9 december 2005

Jag förstår centerpartisterna så väl

Nyheterna följer idag upp gårdagens intervju med centerns mångårige riksdagsman Agne Hansson, som dessutom var gruppledare för centern i riksdagen. Agne Hansson beklagade att centerledningen glidit alltför mycket åt höger och ägnar sig åt konfrontationspolitik i stället för samarbete.

Stig Davidsson, centermärkt oppositionsråd i Nybro, som varit med i kommunpolitiken sedan mer än trettio år säger:
- Jag ser hur politiken förändras vid olika tidsperioder. Numera gör ju socialdemokraterna upp med v och mp. Det gänget, med bland annat gamla kommunister, vill vi inte ingå i, säger han.

Det förstår jag så väl. Och det är ömsesidigt. Själv skulle jag inte vilja ingå i en allians med centerpartiet - ett parti med gammalt nazistiskt förflutet.

Även ledarsidan tar
idag upp Agne Hanssons uttalande. De fokuserar på att centerns ungdomsförbund, CUF, tidigare alltid legat till vänster om moderpartiet. I denna radikala miljö har de flesta av centerns äldre politiker skolats.

Dagens CUF ser dock annorlunda på verkligheten. CUF-basen Frederick Federley var den som på senaste centerstämman fick ombuden med sig på att begränsa fackens rätt till sympatiåtgärder. Federley tillber dessutom helt öppet marknadsliberala rimsmedjan Timbro - något som skulle varit helt otänkbart för trettio år sedan!

1 kommentar:

magnus stahre sa...

Federley tillber dessutom helt öppet marknadsliberala rimsmedjan Timbro - något som skulle varit helt otänkbart för trettio år sedan!

Med tanke på att Timbro grundades 1978 och såldes är 27 år gammalt är det en fullständigt korrekt analys.