tisdag 3 januari 2006

Lärarlegitimation är utmärkt!

Idag presenterar skolministern och ledarna för de båda lärarfacken ett förslag för att stärka lärarnas ställning. Det är bra!

Skolminister Ibrahim Baylan, Eva-Lis Preisz från Lärarförbundet och Metta Fjelkner i Lärarnas riksförbund skriver idag en gemensam artikel på Dagens Nyheters debattsida. Där berättas att regeringen går lärarfacken tillmötes för att höja lärarnas status och säkra kvalitén i klassrummens katedrar.

Undersökningar har visat att det finns väldigt många som inte läst en enda högskolepoäng men som ändå fått fasta tillsvidaretjänster som lärare på landets skolor. Många fler av dem som undervisar i skolan saknar rätt behörighet - de kanske är utbildade i svenska och samhällskunskap men undervisar i matematik och naturkunskap.

Eftersom jag själv arbetat fem år som obehörig lärare innan jag började plugga på lärarutbildningen, så vet jag att man som obehörig lärare egentligen var väldigt omedveten.

Obehöriga lärare har också urholkat förtroendet för skolan och för lärarutbildningarna. Eftersom det går att få fasta jobb inom skolan utan utbildning så har lärarutbildningarna omintetgjorts. Därför är det här så bra.

Vem skulle tänka tanken att gå till en läkare utan läkarlegitimation? Vem skulle anlita en advokat utan juristutbildning? Vem skulle låta en arkitekt utan utbildning rita ett hus?

Alla verkar överens om att barnen är vår framtid och att skolan är viktig. Då har det varit märkligt att lärarnas kunskaper och kvaliteer inte nagelfarits.

Och naturligtvis blir Organisationen Sveriges kommuner och landsting skakiga. De berättar i Ekot att de inte vill ha en legitimation. Och om det ändå blir en legitmiation så kommer de ändå att anställa obehöriga lärare.
Om auktoriserade lärare införs ska de införa nya arbetsuppgifter i skolorna, som att hjälpa nya lärare, leda utvecklingsprojekt och till exempel utarbeta riktlinjer för hur betygen ska sättas.
Britta Rundström, Sveriges kommuner och landsting
Lärare har redan idag andra uppgifter - som att handleda nya lärare och kandidater. Det är också lärarna som i praktiken sköter de lokala konkreta betygskriterierna (trots att det borde vara rektorns ansvar som pedagogisk ledare).

Jag tycker att det här förslaget är jättebra. Det kommer att höja statusen för lärare - vilket kommer att få genomslag i hela skolväsendet. Det kommer att innebära att den som står i katedern har fått utbildning och avlagt en massa prover för att utföra sitt arbete. Det kommer att leda till att fler elever klarar skolan. Att utbildningsnivån höjs!

1 kommentar:

embryo sa...

heja alla majjor okcså frullor som kämprar med ugnarna som bara ska chattra okcså chatta okcså när är det rast när får vi grå hem när ska du vara tysck majjen när ska vi se en film majjen

skräp er barn okcså kom ihåg att skolkan är till för att lära sej för livet det säjer jag nu yo