torsdag 12 januari 2006

Motion till vänsterpartiets kongress anmäld

En amerikansk medborgare i Kalmar har reagerat på en motion till vänsterpartiets kongress. Han har anmält motionen till anti diskrimineringsbyrån och till amerikanska ambassaden.

Motionen argumenterar kring USAs övergrepp runtom i världen, en självpåtagen roll som "världens samvete och rättvisans beskyddare". Korea, Vietnamn, Chile, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Colombia, Nicaragua, forna Jugoslavien och Palestina är exempel på länder som USA blandat sig i och styrt efter eget huvud.

Motionären Mikael Grapenholt i Östra Göinge menar att USA enväldigt tagit på sig uppgifter som borde ligga hos FN. Han påpekar att det var USA som hjälpte Saddam Husseien till makten och att ekonomiska intressen legat bakom - inte någon välvilja om demokrati.

Det hela utmynnar i sju att-satser där jag stöder en, nämligen att allt militärt samarbete med NATO upphör omedelbart.

Kalle Winner, amerikan som bott i Kalmar sedan trettio år, anmäler dock motionen som hets mot folkgrupp. Anledningen är framför allt att-satsen att amerikanska medborgare nekas inträde i Sverige och att alla amerikanska medborgare bosatta i Sverige utvisas om de inte avsäger sig sitt amerikanska medborgarskap.

Eftersom fyra av att-satserna fokuserar kring att Sverige skulle avbryta alla affärsförbindelser med amerikanska företag och införa sanktioner mot USA så väljer partistyrelsen i sitt svar att fokusera kring detta. Och avslår motionen med motiveringen att en sanktion skulle slå hårdast mot Sverige. Så blev också kongressens beslut.

Som retorik gillar jag motionen. Men som politik är att-satsen om amerikanska medborgare lika främlingsfientlig som Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraternas vilja att muslimer ska konvertera till västerländsk kultur.

Man måste skilja på den amerikanska befolkningen och dess ledare. På samma sätt som vi idag inte får och kan skuldbelägga tyskar för det som hände under andra världskriget, eller skuldbelägga socialister för vad Stalin pysslade med. Därför är det omöjligt att stödja motionen.

Däremot tvivlar jag på att anmälan till anti diskrimineringsbyrån, justitiekanslern och amerikanska ambassaden kommer att leda till nånting. Motionen är ett förslag, något som är fundamentalt i en öppen demokrati. Vem som helst får skriva motioner. Det leder en demokrati framåt.

Vid en genomläsning av motionerna till vänsterpartiets kongress så kan man dra på munnen åt en del förslag som är rätt vilda... Det här är ett av dem.

3 kommentarer:

Nicke sa...

Oki, så då fanns det iallafall en motion.

Men lite synd är det att inte partistyrelsen tar avständ även för det du skrev senare i ditt inlägg, utan endast hänvisar till att det skulle drabba sverige ekonomiskt. Det vore ändå det viktigaste skälet till att de avslår motionen, eller hur?

Tomas Jonsson sa...

Nicke. Jag hade missat den där att-satsen vid min genomläsning. Man kan säkert klandra partistyrelsen för mycket. Kanske de skulle utdela pekpinnar när motioner avviker från grundläggande ideologi. Men samtidigt så ser jag detta som en styrka, att vi tillåter även det utmanande.

Vem som helst kan bli medlem i vänsterpartiet. Alla medlemmar får skriva motioner och alla motioner kommer till kongressen.

När man läser igenom motionerna återspeglas detta. Det finns många goda motioner som kommer med adekvata påpekanden och förslag som för vår politik framåt. Men där finns också motioner som kanske inte är färdiga, där att-satserna inte motsvarar den argumenterande texten. Eller där motionären kanske tagit i lite för mycket.

Med andra att-satser hade det gått att göra något bra av denna motion. Kanske att vänsterpartiet verkar för att Sverige tar offentligt avstånd från USA:s utrikespolitik och uttalar sitt stöd för att upprätta FN (något vi visserligen redan gör). Eller att vänsterpartiet på kongressen tar ett uttalande där vi starkt fördömer USA:s förda utrikespolitik.

Jag har haft influensa sedan jag kom hem från kongressen och hostar och febrar och kanske inte har alla hjärnceller på plats, men jag tror du har fått svar på frågan.

Nicke sa...

Tackar Tomas, mycket bra svar!!
*ler*

Och krya på dig!! inte kul med förkylningar....