söndag 29 januari 2006

Vanor och ovanor som när bakterier förökar sig

Bakterier förökar sig genom "delning" i optimala fall var tjugonde minut. Alltså om vi börjar med en bakterie så finns det efter tjugo minuter två styck. Efter fyrtio minuter har det blivit fyra och efter en timme har det blivit åtta.

Vanor och ovanor cirkulerar nu på internet. Jag blev själv utmanad igår kväll och utmanade fem andra i förmiddags.

Jag roade mig med att gå tillbaka i kedjan och upptäckte hur förgreningar gick ihop och korsades på spännande sätt. Om jag hade ork skulle jag kunna upprätta ett länkträd (jämför med ett släktträd). Jag vandrade fyra dagar bakåt i tiden och passerade på vägen åtminstone tio olika bloggar. Tänk att varje bloggare utmanat fem andra...

Första bloggen utmanar fem. Andra generationen bloggar utmanar då 25. Tredje generationen utmanar 125. Fjärde generationen utmanar 625 bloggar. Femte generationen blir 625 gånger fem vilket innefattar stora delar av bloggsfären. Ökningen är exponentiell.

När kedjan passerat tio steg så borde nästan två miljoner bloggar blivit utmanade! Om alla antog utmaningen så borde vid det här laget absolut alla Sveriges bloggare skrivit om sina vanor och ovanor.

Att sätta en sten i rullning innebär snabbt en kraftfull opinionsbildning. Det här viar att bloggarna definitivt har en organisationsförmåga som är en viktig maktfaktor!

1 kommentar:

bert sa...

Intressant. Visst vore det en kraft att räkna med, i rätt sammanhang.

Såg att du redan blivit utmanad om ovanor. Då behöver du inte ta min uppmaning på allvar. Om du inte har kommit på en massa nya, förstås.