fredag 27 januari 2006

Vänsterpartiets valfrågor i Kalmar län


Imorgon genomför vänsterpartiet i Kalmar län sin årskonferens i Oskarshamn. Den kan liknas vid en kongress, fast endast för Kalmar län. De tolv lokala föreningarna i länet har nominerat ett fyrtiotal ombud som ska fatta beslut om vår politik det närmaste året.

De ska också besluta vilka som ska ingå i vår distriktsstyrelse och vad styrelsen ska arbeta med kommande året.

Eftersom det är valår kommer de politiska programmen som vi ska arbeta med inför valet att bestämmas vid årskonferensen. Det handlar om ett regionalpolitiskt program, ett landstingspolitiskt program samt ett äldrepolitiskt program.

Vi har valt att satsa på de äldre inför valet. Det är en grupp som blir allt större - dels för att människor lever allt längre, men också eftersom den stora generationen med fyrtiotalister nu närmar sig pensionsålder och snart kommer att kräva vård och omsorg.

Vänsterpartiet har tagit fram ett sju-punktsprogram. Det handlar både om nya och gamla frågor som vänsterpartiet i Kalmar län vill genomföra. Bland annat en gemensam organisation för landsting och kommun när det gäller äldreomsorgen. Vi vill öka valfriheten i boendet. Det måste vara de äldres önskemål som står i centrum för hur man vill bo. Kollektivtrafiken lyfts fram som en viktig förutsättning för att människor ska kunna bo kvar där de trivs och känner sig trygga.

Imorgon ska vi också diskutera och besluta om vårt regionalpolitiska program. Det handlar mycket om behovet av bättre kommunikationer - genom satsningar på vägarna i öst-västlig riktning samt förbättrad järnvägsstandard. Andra delar i programmet handlar om möjligheten till utbildning på alla nivåer för hela Kalmar län. Förslaget vill också utveckla Virserums konsthall till ett regionkonstmuseum.

Även ett landstingspolitiskt program ska beslutas vid årskonferensen i Oskarshamn. Förslaget som ombuden ska ta ställning till säger i korthet att hälso- och sjukvården ska vara demokratiskt styrd och skattefinansierad. Sjukvården ska inte bolagiseras eller säljas ut eftersom medborgarna då förlorar det demokratiska inflytandet vid privatisering.

Det finns skillnader mellan den vård som män och kvinnor får - en skillnad som inte har sin grund i sjukdomar eller funktionshinder utan enbart på grund av vilket kön patienten har. För att komma tillrätta med detta krävs en ökad kunskap bland landstingets personal om genusperspektiv.

Vänsterpartiet i Kalmar län har omkring fyrahundra medlemmar. Dessa är organiserade i tolv lokala föreningar, oftast en i varje kommun. Lokalföreningarna bildar tillsammans en distriktsorganisation.

Inga kommentarer: