måndag 20 februari 2006

Ung Vänster varnar för ny amerikansk invasion

Det har väl inte undgått någon att USA hotar Iran med en invasion. De amerikanska argumenten är en återanvändning av argumentationen från invasionen av Irak: massförstörelsevapen.

Efter att kritiken tilltog tvingades USA medge att det aldrig fanns några massförstörelsevapen i Irak och att president Bush genomförde invasionen på falska grunder. Vid sitt senaste förbundstyrelsemöte varnar Ung Vänster för att vi kommer att få se USA genomföra ytterligare ett övergrepp mot folkrätten.
Återigen varvas skräckinjagande rasistiska nidbilder av galna muslimer med satellitbilder över påstådda massförstörelsefabriker. Senast detta skedde var i samband med USA: s invasion av Irak. Anklagelserna visade sig vara grundlösa och påhittade.
Ung Vänster konstaterar i sitt uttalande att de internationella reglerna tillåter utveckling av kärnkraft och anrikning av uran för civilt bruk. Det finns inga bevis för att Iran skulle bryta mot dessa regler. Iran har också öppet berättat om sin verksamhet.

Ung Vänster menar att det är viktigt att omvärlden, som motvikt till USA:s propaganda, erkänner att Iran har sin fulla rätt att utveckla egen civil kärnkraft. Detta trots att Iran är en diktatur.

Ung Vänsters förbundsstyrelse menar också att omvärlden måste inse att USA kränker mänskliga rättigheter och folkrätten för att komma över världens oljeresurser.
Det är också anmärkningsvärt att länder som Israel, Pakistan och Indien – länder som har starka band till USA – som till skillnad från Iran inte skrivit under ickespridningsavtalet, inte kritiseras av vare sig USA eller FN:s atomenergiorgan IAEA (International Atomic Energy Agency). Det är uppenbart att det inte är bristen på demokrati som sticker USA i ögat utan potentiella hot mot ekonomiska och politiska intressen.
Uttalandet från vänsterns ungdomsförbund avslutas med att det är uppenbart att USA är det största hotet mot fred, frihet och demokrati i Mellanöstern. Jag instämmer helt i uttalandet!

2 kommentarer:

bert sa...

Inva...., vad?

;-)

Tomas Jonsson sa...

Språkpolisen Bodin har gjort ett ingripande.
;-)