fredag 14 april 2006

Vid påsk är det kul att heta Tomas

I dessa påsktider är det roligt att heta Tomas. För två tusen år sedan, efter att Jesus blivit korsfäst, satt lärjungarna bakom låsta dörrar och gömde sig för judarna, enligt vad Johannes uppger i bibeln. Plötsligt kom den uppståndne Jesus in och visade sig och övertygade alla om att han var uppstånden.

Lärjungen Tomas hade inte varit med, utan kom dit lite senare. Och det var då han tvivlade på vad lärjungarna påstod sig ha sett. Hans ord köper jag gärna: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka handen i hans sida tror jag det inte!"

En vecka senare
dök Jesus upp och sa till Tomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!"

Naturligtvis var detta tillräckligt för den tvivlande Tomas.

I skolan uppmanas eleverna till att alltid granska och ifrågasätta det som skrivs i tidningar, läroböcker och på Internet. Därför bör man särskilt väl lägga Jesus ord till Tomas på minnet: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror..."

6 kommentarer:

Anonym sa...

Märk Thomas "tvillingen" och sluttiden "från himlens gräns..." = finns det andlig koppling till tvilling, ofött foster mao?
Dessa kan ju vara i himlen, ufo:n?
Detta kan vi inte konfirmera - pga bristande teknik.
Jag har kommit med strid, 5:3 det är ju kepplers fibonacci tal som i relation till gyllene snittet blir 1,666. Bli 1 = om inte det gå så måste ni strida. J o J föddes i 6:e månaden och J dog 6h.
När Berlusconi fått 39,9 % vid 40%= kan man vinna med 666 anknytning? Som bakteriestudier visat ge potens vid just 600-700 generationer. Kolets atomstruktur o porneia= horklarl.
Sånt höjer matten 100-tals procent.
Vattnet= var som rinnande vatten märk DNA förändring mm med vatten. Kan han gått på 3:e dimensionen (djupet) i vår verklighet? Dvs regression till 2d= framåt och bakåt.

Tomas Jonsson sa...

Så då ska jag dricka en massa vatten, tro på Gud och Berlusconi och skita i Gyllene snittet för att få lycka och välgång här i livet!?

Däremot betvivlar jag att vattnet genomgått någon DNA-förvandling, helt enkelt eftersom vatten i sig inte är levande och därmed inte äger några celler eller cellkärnor med DNA. Däremot kan en porlande bäck naturligtvis framstå som levande, men nåt DNA finns där inte!

Anonym sa...

Glad påsk på dig. gillar verkligen
att läsa det du skriver
Agneta

Tomas Jonsson sa...

Tack Agneta. Glad påsk själva där uppe i Finsjö :-)

jinge sa...

Hmm.. Var inte Jesus och hans lärjungar judar?

Tomas Jonsson sa...

Du har en poäng i det... vete tusan hur jag har läst bibeln...? Men det blir ju ett logiskt fel.

Under rubriken Den uppståndne visar sig, Tomas tvivlar i Johannes 20:19 kan man läsa: "På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärljungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: 'Frid åt er alla'."

Å andra sidan så har ju borgarna hävdat under senaste decennierna att vi inte ska göra som européerna. Trots att vi själva är européer...?