torsdag 8 juni 2006

Ingen plattform åt rasistiska partier

Idag presenterade vänsterpartiet rapporten Nolltolerans mot rasism. Hela rapporten finns att läsa här (pdf som öppnas i nytt fönster). Citaten i rapporten är en skrämmande dokumentär av verkligheten.

De första sidorna i rapporten är ett uttalande antaget av vänsterpartiets partistyrelse. Det uttalandet ställer jag mig självklart bakom och jag återger här en del därur:

Det ständiga misstänkliggörandet av invandrade som grupp upptar idag ett stort utrymme i det svenska politiska samtalet. De ständigt återkommande förslagen på enkla symbollösningar beror i bland på bristande insikt om problemens karaktär. Men det rör sig också ofta om ett medvetet val att profitera på det faktum att integrationspolitiken och den generella välfärdspolitiken misslyckats med att bryta utestängning och diskriminering och att klyftorna ökar.

Med institutionaliserad eller statlig rasism menas de strukturer i statsapparaten som, medvetet och omedvetet, ger signaler om att människor skulle ha olika värde beroende på sin etniska bakgrund. Ett sådant exempel är flyktingpolitiken, där människors berättelser om förföljelse och deras välgrundade rädsla så ofta nonchaleras.

EU:s gemensamma flykting- och invandringspolitik
har allvarliga svårigheter att svara upp mot de mänskliga rättigheterna. På grund av de etablerade partiernas anpasslighet kan man till och med säga att den gemensamma flykting- och invandringspolitiken inom EU till stor del bestäms av högerextrema och främlingsfientliga krafter. Ledstjärnan tycks vara att stoppa de främlingsfientliga partiernas framgångar genom att överta stora delar av deras politik. På detta sätt blir murarna runt Fästning Europa allt svårare att ta sig över.

I efterdyningarna av 11 september-attentaten 2001 har USA och andra västländer försökt förebygga nya terrordåd genom åtgärder som i sig innebär att mänskliga rättigheter allvarligt kränks. I terroristbekämpningens namn breder främlingsfientlighet och islamofobi ut sig i hela västvärlden, och nidbilden av muslimer som ociviliserade fanatiker förstärker uppdelningen mellan ”vi ” och ”dom”.

Skolan och utbildningssystemet har en särskild ställning genom sin möjlighet att stödja självständiga och kritiskt tänkande elever och studenter. Detta är ett mycket viktigt ansvar och skolans roll i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet kan också behöva utvecklas och tydliggöras. Till exempel bör skolan ha till sin uppgift att kunskap om rasismens mekanismer igår och idag kommer alla elever till del. Skolan ska också stå upp för svensk lag och de internationella konventioner som Sverige undertecknat.

Uppgiften att driva opinion mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi bör emellertid skötas av partier och organisationer. Mot denna bakgrund var Vänsterpartiet starkt pådrivande vid skapandet av det nationella fristående Centrum mot rasism, och arbetar för att detta ska bli en viktig samlande kraft i arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Vi har också drivit fram lokala antidiskrimineringsbyråer som nu bildas på olika platser i landet. De gör ett viktigt arbete för att lokalt stärka förankringen av diskrimineringslagstiftningen.

Vänsterpartiet arbetar för att människor ska välja att inte organisera sig i rasistiska, fascistiska eller nazistiska grupper. Men vi motsätter oss ett förbud mot dessa organisationer och anser att de, så länge de håller sig inom lagens gränser, bör ha yttrande- och mötesfrihet. Vi är övertygade om att vi når längre med argument, kunskap och politisk kamp än med förbud.

Den lagstiftning som är tillämpbar för att stoppa de rasistiska, fascistiska och nazistiska gruppernas propaganda och verksamhet måste användas fullt ut. Detta sker inte idag. Fortfarande bryter till exempel dessa grupper ofta öppet mot lagen om hets mot folkgrupp utan att polisen ingriper. Polis, domstolar och övriga delar av rättsväsendet blundar fortfarande ofta för de rasistiska motiv som ligger bakom en del brottslighet.

Vänsterpartiet har länge pekat på att personer med utländsk bakgrund döms hårdare än andra vid jämförbara brott. Blotta misstanken om detta minskar förtroende för rättsväsendet. Sådana missförhållanden måste komma upp i ljuset och kunskapen om denna allvarliga form av diskriminering måste fördjupas. Detta för att få ett slut på skuldbeläggandet av invandrade män som allmänt mer brottsbenägna.

Kampen mot rasismen handlar inte enbart om uttalat rasistiska rörelser, utan också om de krafter som ställer grupper mot varandra och skuldbelägger personer med utländsk bakgrund för att riva upp den generella välfärdsmodellen. Därför driver Vänsterpartiet en kraftfull generell politik för att utjämna klassklyftorna och för att garantera alla människors rätt till arbete, bostad och utbildning.

Vänsterpartiet kommer under valrörelsen att bekämpa både högerextrema partier och rasistiska tendenser i andra partiers politik. Vi kommer att ordna motdemonstrationer när högerextremisterna samlas. Då det finns folklig förankring och kan ske fredligt kommer vi att blockera deras mötesplatser. Eftersom vi inte vill bidra till att ge plattform eller ökad legitimitet åt rasister är vår huvudprincip att inte ta offentliga debatter med deras företrädare. Istället försöker vi få kontakt med och påverka människor som riskerar att hamna under rasisternas inflytande.

Alla demokratiska partier har ett ansvar för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Som vänsterparti har vi ett särskilt ansvar såväl att bekämpa rasism som att motarbeta de klassklyftor som är en grogrund för rasism. Vi tar detta ansvar, och vi tillåter inte att högerextrema krafter sätter dagordningen. Vi lovar att de ska bemötas av en tydlig och stark vänster som knyter breda demokratiska allianser för att mota tillbaka rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Extremhögern ska inte få en lugn stund i den kommande valrörelsen.

Vänsterpartiets partistyrelse 2006

Inga kommentarer: