tisdag 27 juni 2006

Klassklyftorna ökar när kapitalet styr

Framsidan på Dagens Nyheter ger idag en intressant beskrivning av situationen i samhället. Tre rubriker berättar om hur demokratin och rättigheterna inom arbetsmarknaden urholkas samtidigt som cheferna roffar åt sig av företagens pengar.

En rubrik talar om att "Facklig protest stängde Saabs fabrik i tre timmar". Protesten är ett resultat av att de anställda upplever att företagsledningen nonchalerar dem och vägrar berätta om framtidsplanerna som i högsta grad angår de anställda.

En annan rubrik säger att "Lidl styr sina anställda med järnhand". Enligt en rapport har Lidl satt i system att göra personalen otrygg. Rapporten berättar om pressade löner, arbetsmiljöfrågor som nonchaleras och kontroll av personalen ända in i omklädningsrummen.

En tredje rubrik berättar
om ett "Nytt optionsprogram för Lindex ledning". Koncernen har gjort en löneöversyn i företaget vilket utmynnat i ett optionsprogram som riktar sig till 55 personer med ledande befattningar.

Vänsterpartiet vill stärka arbetsrätten och demokratisera arbetsplatserna. Offentliga arbetsplatser styrs ytterst av de politiker som medborgarna röstar fram i allmänna val. Verksamheten ska styras av öppenhet och som goda förebilder.

Tyvärr inspireras ibland kommunala och statliga bolag av den privata företagsvärlden genom att hantera personalen på ett oschysst sätt och förhindra insyn. När vänsterpartiet påpekar detta får vi höra att vi är företagsfientliga! Vinstkrav är ett hot mot välfärden. Företag som profiterar ökar klassklyftorna — tre såna exempel har redovisats här ovan.

Inga kommentarer: