lördag 3 juni 2006

Vänsterpartiet, skolan och läxorna

Under veckan presenterade vänsterpartiet fjorton punkter för en likvärdig skola. Sammanfattningen måste bli väldigt positiv. Vänsterpartiets skolpolitik har känts väldigt otydlig tidigare, men nu finns ett bra dokument att arbeta från.
- När jag först såg rubriken "Vänsterpartiet vill förbjuda läxorna" så undrade jag vad de nu har hittat på... men sen...
- Sen kände du partipiskan och rättade in dig...
Jag och en annan person igår
Det positiva med alla dessa punkter är att ungefär hälften av dem handlar om att förbättra skol- och studiemiljön. Det ska ske genom att frukost serveras i skolan - något som man vet bidrar till att höja studieresultaten. Idag äter inte alla frukost hemma och tankar man inte så kommer man inte långt.

Det ska också ske genom att prioritera skolmiljö och skolhälosvård. Eleverna ska ha större möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Elevernas makt och inflytande måste också öka. Utbildningen måste genomsyras av samarbete, vilja att lyssna och ta ett kollektivt ansvar. Klassråd och utvecklingssamtal påverkar idag i väldigt liten grad vad som faktiskt sker i klassrummet.

Jag brukar ofta lyfta fram Jesus och hans tolv lärljungar som den optimala skolklassen. En lärare med tolv elever som bedriver teoretiska studier och praktiska övningar. Ett liknande förslag lyfts genom punkten "Återuppväck bildningstanken" som handlar just om att styra bort från vägen mot treämnesskolan med svenska, matte och engelska. Skolan ska lära för livet. Då gäller att kunna skaffa upplysningar, hitta information, kunna utreda och kritiskt granska. Man måste kunna ställa olika argument mot varandra och analysera och dra slutsatser. Allt för att skapa värderingar, normer och åsikter.
Kunskap kan inte indelas i ämnen. Vänsterpartiet ser ämnena som ett medel att strukturera kunskapen på, inte som självändamål. En fortgående diskussion måste föras om vilka ämnen som bäst beskriver verkligheten och därmed är till nytta för eleven. Detta är viktigt eftersom kunskap om en föränderlig värld också hela tiden förändras.
Ur "14 punkter för en likvärdig skola"
Självklara saker för de flesta är att skolan ska vara avgiftsfri. Idag smygs avgifter in på olika sätt. Öppna skolbibliotek med utbildad bibliotekarie är också viktigt. Skolbyggnader som fysiskt anpassas för alla och behöriga lärare kan tyckas självklart, men är tyvärr inte det idag.

Det kontroversiella handlar om avskaffandet av betyg och läxor samt kravet på feministiskt självförsvar.

Jag tror på en läxfri skola. Tanken att man ska kunna utföra allt skolarbete i skolan under skoltid för att sedan vara ledig ger en bättre struktur i vardagen och minskar därmed stressen. Vi vuxna vill gärna ha samma avgränsning mellan arbete och fritid. Med skiftjobbande föräldrar, ensamstående föräldrar och invandrade föräldrar som inte alltid kan svenska så går det inte idag att räkna med att det finns någon hemma som har tid och förmåga att hjälpa till med läxor.

Man måste fundera över syftet med läxorna. I mitt läraryrke har jag sett bra läxor och jag har sett mindre bra läxor. Bra läxor kan bestå av gåtor, tankenötter med mera. De löses helst i grupp och stimulerar och breddar elevens analysförmåga. Även rena gamla plugguppgifter löses med fördel i grupp, Hallands floder och engelska glosor. Genom korsförhör leker man genom nötning in kunskaperna.

Att avsätta tid för såna här övningar under befintlig skoltid lär eleverna att samarbeta, lyssna på varandra, diskutera och ta större ansvar för sin egen kunskapsinhämtning. Därför tror jag på en läxfri skola.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hurra att vi tar upp skolfrågor, Det är på tiden. Skälvklart skall läxorna bort och ungarna får sin fritid som dom så väl behöver, Tid för lek och aktiviteter som kan minska den stress som våra barn och ungdomar brottas med varje dag.
Skolan ska kunna ge kunskap på skoltid, många barn får inte hjäp med läxorn hemma, har kanske föräldrar som varken kan eller har tid.Lärandet skall man få i skolan av utbildade lärare om det skall bli rättvist. Agneta

Anonym sa...

hahah din pajas, klart man ska plugga på sin fritid. ska man lyckas här i livet, krävs motivation och insatts. inget här i livet kommer på silverfat. okej om du vill att dina barn ska sluta som tattare i vuxenlivet, men mina ska ha ordentliga utbilningar.

Anonym sa...

Moderaterna vill förbjuda hemundervisning, undrar vad vänstern åsikt i detta är?

Anonym sa...

okej

Anonym sa...

hej