måndag 3 juli 2006

Allt är en avskrivning

Många riksdagsledamöter har skrivit av stora delar av texterna som de använder i sina motioner, visar en undersökning som Svt:s nyheter gjort.

Genom att köra hela motionfloran genom Urkund upptäcktes till exempel att kristdemokraterna Annelie Enochsson och Tuve Skånberg snott fyra av fem sidor i sin text från pro-israeliska Svensk Israelinformation.

Som student har man lärt sig
att noggrant markera citat och ange källan. Numer måste ofta studenter skicka sina texter genom Urkund som jämför texten mot lagrade texter som kommer från internet, förlagsdatabaser och tidigare studenttexter. Urkund markerar då eventuella textstycken som är exakt avskrivna. Som student riskerar man avstängning från universitetet om man fuskar!

Att skriva om delar av en text
med egna ord är helt okej så länge man anger källan. Att citera en mening eller två är helt okej om det tydligt markeras och källan anges. Genom att använda flera olika källor ger man tyngd åt sina egna argument - särskilt om de olika källorna var för sig kommit fram till samma slutsats.

Riksdagsledamöterna kanske skulle behöva en föreläsning om källor, referenser, citationstekniker och upphovsrätt!

Men jag tror det är fler som skulle behöva en sådan lektion. Journalisterna själva är mycket duktiga på att ordagrant skriva av texter från pressmeddelanden, rapporter och protokoll och sedan sätta sitt eget namn under texten. Det här är sannolikt ett resultat av tidspress - journalisterna har en deadline och i internets ständiga nyhetsflöde gäller det att vara först. Det beror säkert också många gånger på okunskap, särskilt när det gäller vetenskapliga texter där journalisterna är rädda för att ändra i en text som de inte förstår. (Tänk fågelinfluensa, torskfiskestopp och algblomning!)

Sedan 1998 har jag själv skickat pressmeddelanden till tidningarna för olika organisationer - numer är det också mitt yrke - och jag har sett massor med exempel där mina ord använts i någon annans namn. Självklart är syftet med ett pressmeddelande att det ska hamna i tidningen. Men som text ska den hanteras som vilken annan text som helst - alltså gäller citeringsregler även här. Själv brukar jag förbereda pressmeddelandena med färdiga citat som journalisterna kan återge.

Inga kommentarer: