lördag 5 augusti 2006

Stort är trons mysterium

Jag hörde talas om en man som bodde i ett översvämningsdrabbat område. Han blev strandad på en liten kulle allt medan vattnet steg. När vattnet nådde mannen till axlarna, kom det en liten räddningsbåt. Männen i båten försökte ta med sig den strandsatte mannen till land, men han vägrade: ”Jag litar på att Gud kommer och hjälper mig”, sade han.

Det fortsatte att regna och när vattnet nådde mannen till hakan kom det ytterligare en båt. Räddningsmännen försökte plocka upp mannen i båten, men han vägrade åter. ”Jag är helt övertygad i tron om att Gud kommer och räddar mig!” svarade mannen.

Regnet fortsatte och när han var tvungen att böja huvudet bakåt för att få näsan över vattenytan så kom det en helikopter i luften. De vevade ner en ytbärgare i en vajer, men mannen fortsatte att vägra. ”Jag litar på att Gud räddar mig!” svarade han den förvånade ytbärgaren.

Regnet fortsatte, vattnet steg och mannen drunknade. När han kom upp till himmelen så var han ganska arg och frågade Gud varför han inte fick någon hjälp utan drunknade. Gud sade: ”Jag är också förvånad. Jag skickade två räddningsbåtar och en helikopter, men ändå hjälpte det inte!”

Inga kommentarer: