tisdag 12 september 2006

Elevinflytande i praktiken

Jag brukar ofta tala om vikten av att öka elevernas möjligheter att påverka sin skola och sin skolvardag. Något som stöds av paragraf 12 i barnkonventionen:
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
På torsdag ska förskoleeleverna på Bergaviksskolan gå till valurnorna och rösta, berättar SR Kalmar. Med hjälp av färgade valsedlar där varje färg motsvarar en viss aktivitet så ska barnen rösta om vilken aktivitet de skall syssla med på fredagar. Klockrent exempel på hur det kan gå till i praktiken och hur man lär in demokrati med hänsyn till barnens ålder!
För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.
Paragraf 12 Barnkonventionen
Hela Barnkonventionen kan läsas på Barnombudsmannnens hemsida. Konventionen antogs av FN redan 1989 och ratificerades av Sverige året efter. Men fortfarande, sexton år senare, är arbetet bara i sin linda. Det beror bland annat på gubbar som inte vågar släppa ifrån sig makten. Så det finns fortfarande en del kvar att göra!

Inga kommentarer: