torsdag 2 november 2006

Samlad opposition i Mönsterås


Under de kommande fyra åren kommer oppositionen i Mönsterås att arbeta närmare varandra. Under de gångna fyra åren har vänsterpartiet och socialdemokraterna samarbetat en del runt bland annat skolfrågor. Nu fördjupas detta samarbete.

För första gången har nu vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet gjort en gemensam överenskommelse om samarbete under fyra år. Samarbetet omfattar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljönämnden där alla tre partierna nu finns representerade.

För min egen del betyder det att jag går från ersättare i barn- och utbildningsnämnden till ordinarie ledamot. Det innebär att jag plötsligt får beslutanderätt och på ett tydligare sätt kan profilera vänsterpartiet i skolfrågorna.

Sedan 25 år är det centern som styr i Mönsterås. Förra mandatperioden hade centern till och med egen majoritet i kommunfullmäktige. I årets val bröts den uppåtgående trenden och partiet tappade två mandat.

En samlad opposition kan bli tydligare på att visa att det finns alternativ. Idag är framför allt skolan eftersatt. Dessutom finns demokratiska brister där personal och invånare anser att kommunen gömmer problemen i stället för att lösa dem.

Under en kvartssekel
har en maktstruktur byggts upp som det nu är dags att bryta. Vi i oppositionen har nu fyra år på oss för att lyckas med det arbetet!

Andra bloggar om: , , , , , ,

3 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Jag tror att nu gör rätt. Det blir en tydligare opposition med ett sånt samarbete.

Tomas Jonsson sa...

Jag hoppas ju det. Vi är tre olika partier med olika program. Men det finns många frågor där vi alla tre har samma åsikter och det är där vi samarbetar. Generellt handlar det om en vänstervridning med satsning på mjuka frågor och miljöfrågor.

mammamia sa...

Kanske ni kan bli ett gott exempel på att det samarbetet också kunde fungera på det rikstäckande planet..

Som jag sagt tidigare;det tar nog inte fyra år till nästa val:-)