måndag 12 februari 2007

Hamnmagasinets Vänner visade bilder


På söndagskvällen samlades ett drygt 50-tal figeholmare i Höganäslokalen för att titta på gamla bilder från Figeholm. Det var museiföreningen Hamnmagasinets Vänner som arrangerade visningen.

I dagarna är det 25 år sedan Anders Berg, Bertil Hultenius, Karl-Arne Johansson och Sven Schuer satte upp sina affischer med rubriken Rädda Hamnmagasinet. Resultatet blev att en förening bildades under namnet Hamnmagasinets Vänner. Efter fem års arbete slogs portarna upp till Figeholms sjöfartsmuseum 1987.

Vid bildvisningen på söndagen uppvaktades fotografen Bo Sage av Hamnmagasinets ordförande Anders Berg med en blomma (Bo till vänster på bilden). Bo och hans pappa Herman har dokumenterat Figeholm i bild ända sedan 1910-talet.

Sedan Bo gick i pension för tio år sedan har allt fler av bilderna i hans samling överlämnats till Hamnmagasinets Vänner som samlar på bilderna från Figeholm. Idag finns över tvåtusen bilder från Figeholm i samlingarna. Många av dem har Bo Sage fotograferat. Efter pensioneringen har han fortsatt att framkalla bilder - helt ideellt. Bilderna kan idag beskådas i samlingarna på Figeholms bibliotek.

På söndagskvällen genomfördes också Hamnmagasinets Vänners årsmöte. Själv blev jag omvald som sekreterare, ett uppdrag som jag haft sedan 1998. På webbtidningen Figeholmsposten kan du se en massa bilder från Figeholm. Klicka på Kultur så hittar du en massa länkar till artiklar om Figeholm.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: