söndag 25 februari 2007

Kristdemokraterna i Högsby mot miljön


Växthuseffekt. Kristdemokraterna i Högsby verkar ha missat omgivningens debatt om miljö och global uppvärmning. Nu lägger de ett förslag om uppvärmda trottoarer.

Västvärlden har de senaste åren börjat upptäcka att utsläpp av vattenånga, koldioxid och andra växthusgaser höjer jordens medeltemperatur.

Samtidigt som vi diskuterar
hur vi ska kunna minska energiförbrukningen så kommer Kristdemokraterna i Högsby med ett förslag för att höja elanvändandet. De föreslår att trottoaren i Högsby värms upp vintertid. Det skulle innebära besparingar för snörörjning, sandning och saltning.
Kostnader och lidande för halkolyckor råder man också bot på.
Kristdemokraterna citerade i Nyheterna
En uppvärmd trottoar slukar massor med energi. Betydligt mer än vad som går åt för en traktor att skrapa bort snön efter varje snöfall, traktorn kör ju ändå på gatan intill och på de andra gångbanorna i centrum.

Och vad är det som säger att halkolyckorna skulle minska? Eftersom kristdemokraterna hävdar att man skulle spara pengar på att slippa sanda så tolkar jag det som att man sandar idag och då är risken minimerad för halkolyckor. Därför finns inga garantier att halkolyckorna skulle minska.

Det här låter som ett i-landsproblem. Kostnaderna för inköp av värmeslingor och att gräva ner dem blir gigantiska mot att hälla på lite sand när det är halt. Energiåtgången kan aldrig någonsin mäta sig med vinsten.

Dessutom tror jag att andra problem uppstår med exempelvis fåglar och möss, ökad halka runt trottoaren och vid snöfall, samt risk för snöras och istappar från omgivande hustak. Förslaget är helt enkelt inte genomtänkt. Det andas naivitet och storstadskomplex och handlar mest bara om att elda för kråkorna!

Andra bloggar om: , , , , , ,

5 kommentarer:

Elisabet sa...

Är det hemma hos dig bilden är tagen?

Tomas Jonsson sa...

Hmm, ja ;-)

mammamia sa...

Ja inte är ju kd något miljöparti,*fniss*...

Anonym sa...

Nu vet jag inte hur det ser ut i Högsby, men man ska i ärlighetens namn ställa sig frågan var energin ska komma från. Är det bergvärme/thermaliska källor el dylikt som finns i naturen är energin "gratis" när installationskostnaderna är avklarade. Industrier brukar producera en massa spillvärme som man i vissa fall tar tillvara på i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmesystem kan ibland användas till att värma upp gatorna om ledningsnätet ligger tillräckligt grunt under marken men blir å andra sidan mer sårbart.


Å andra sidan, med tanke på hur dyrt det är att installera ett sånt system och så som Högsbys situation ser ut med en mer ålderstigen befolkning samtidigt som ungdomar och nyanlända invandrare flyr samhället så fort tillfälle ges, kan jag nog bara hålla med om "Förslaget är helt enkelt inte genomtänkt. Det andas naivitet och storstadskomplex och handlar mest bara om att elda för kråkorna"

Tomas Jonsson sa...

Anonymous: Det borde inte spela någon roll. Energiförbrukningen är lika stor oavsett varifrån energin kommer. Huvudmålet är att vi ska minska energiförbrukningen. Kan man använda spillvärme så ska det gå till att värma hus eller liknande och inte till att värma trottoarer. I det här fallet handlar det däremot inte om spillvärme.