tisdag 27 februari 2007

Några tankar om ansvarsutredningen


Utan att ha studerat Ansvarskommitténs slutrapport närmare så känner jag ändå ett behov av att skriva några rader på temat. Det finns flera saker att fundera över inför framtidens regionindelning.

Under hela min levnad har det diskuterats hur framtidens gränser ska se ut. Många myndigheter och företag har redan idag delat in sin organisation på helt andra sätt än lanstingen och länen.

Om jag förstått det rätt så lägger sig inte Ansvarskommittén alls i gränsdragningen. Man menar att förslag till geografiska gränser ska komma underifrån. Däremot funderar man över ansvarsfördelningen.

Den avancerade sjukvården och kollektivtrafiken är förmodligen de två största verksamheterna som inte ryms inom den nuvarande länsindelningen. Där krävs en regionutvidgning.

Den moderna sjukvården är så pass avancerad att sjukhusen tvingats nischa sig inom olika specialitéer. Det krävs flera olika sjukhus för att kunna erbjuda en komplett sjukvård för alla invånare.

Arbetspendlingen har ökat. Många studenter pendlar till universitet och högskolor som kanske ligger på andra sidan länsgränsen. Olika biljettsystem i olika län försvårar dagens pendling.

Men hur går det med demokratin
om vi får större regioner? Representationen kommer att bli lidande.

Idag finns också områden som ligger på kommunal nivå som kanske borde ligga på regionnivå. Exempelvis gymnasieskolan blir en allt dyrare angelägenhet för mindre kommuner som gränsar till större utbidlningsorter.

I Mönsterås kommun lyckas gymnasieskolan endast locka hälften av ungdomarna. Eleverna söker sig hellre till Kalmar som är en större centralort. Varje elev som väljer att plugga i en annan kommun kostar oss i Mönsterås hundra tusen kronor.

Alla gymnasieskolor
bör kunna erbjuda ett standardutbud med de nationella programmen. Större gymnasieskolor kan därutöver erbjuda nischade program. Det går att se paralleller med sjukvården. Därför kanske huvudmannaskapet för gymnasieskolan ska ligga på regionnivå?

Nåja några funderingar
nedtecknade i hast efter en lång intensiv dag med politiskt arbete. Ansvarsutredningen kommer att vara en stor och viktig fråga under de närmaste åren. I morgon väntar åter vardagen i skolan.

Andra bloggar om: , , , , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Man menar att förslag till geografiska gränser ska komma underifrån. "

Sicket skitsnack som de ledande politikerna kör med. Tror någon att Oxenstiernas indelning, och senare tiders gränsjusteringar länen emellan, tillkom som ett svar på "folkligt behov underifrån"? Alltså, här är jag kompromisslös, precis som man gjorde med kommunsammanslagningarna under 1960-1970-talen bör staten bestämma hur indelningen skall se ut och genomföras, ty annars får vi eviga lokalpolitiska diskussioner utan ände på hur det skall se ut. Det här handlar om en ändring av sedan lång tid inpissade territorier, och då är det klart att någon kommer känna sig utanför. Det är liksom inte så att jag känner någon som skriver sånger om det undersköna Kalmar län, uppfattar sig som kronobergslänning eller känner sig som jönköpingslänsbo framför att vara smålänning. Jag undrar f.ö. hur många hallänningar man har frågat som verkligen är emot en delning av länet, med anledning av senaste tidens slöseri på bevarandekampanjer där.


Det är sant att "representationen" inte kommer bli bättre, men å andra sidan är den redan idag så stor att klyftförändringen blir marginell, knappast bättre vore det hursomhelst att behålla det nuvarande systemet.

Anonym sa...

* indelningen, skulle jag ha skrivit där på slutet..

Bert sa...

Det intressanta blir ju att se hur mycket ansvar/medel som staten kommer att delegera till regionerna. Hur mycket törs de släppa?

Men sedan tror jag att lokala initiativ kan utvecklas. Jag har på min blogg skrivit om ett antal projekt som genomförs här i norr, där vi inte ens håller oss inom landets gränser, utan skapar informella regioner med både Finland och Norge. Så vi kanske struntar i att liera oss med något annat län. :-)

Jag är pessimistisk till ett storlän för t.ex. hela Norrland. Det blir geografiskt större än halva Sverige och då kommer inte någon regionkänsla att kunna skapas.

Tomas Jonsson sa...

Anonymous: Jo du har en poäng i att vanliga människor knappast kommer att märka vilka politiker och vilken tjänsteman som bestämmer över vårdcentralen eller sjukhuset.

Mitt argument för större regioner handlar om att kunna samordna resurserna bättre och utnyttja sjukvården så effektivt som möjligt för att exempelvis kunna korta vårdköer.

För att balansera regionerna styrkemässigt så är det möjligt att staten ska bestämma gränserna. Men man bör nog ändå lyssna på de förslag som kommer från kommuner och landsting.

Många "nog" och "möjligt", men jag vet inte riktigt vad jag vill och vad jag tycker!

Tomas Jonsson sa...

Bert: Mmm, visst kan vi behålla dagens gränser och samarbeta över gränserna.

Mönsterås kommune har tillsammans med Högsby och Oskarshamn ett gemensamt samarbete för gymnasieskolan.

Kalmar läns landsting har tre egna sjukhus (Kalmar, Oskarshamn, Västervik). Men vi är delägare i och kör många patienter till Linköpings universitetssjukhus för avancerad vården. Men Linköpings sjukhus styrs av landstinget i Östergötland.

Anonym sa...

Slår man ihop smålandslänen med Östergötland blir det Smålands- och Östergötland-Ölands region. Förkortningen blir då SMÖR, vilket kan tjäna för att påminna befolkningen om de fettdrypande bidragen som trillar in i styrelsernas och politikernas händer i samband med t.ex. upphandlingar.