tisdag 6 mars 2007

Utsläppsrättshandeln ökade utsläppen


Avsikten var att minska utsläppen av koldioxid. Men nu visar det sig att det tyvärr blev tvärtom. Handeln med utsläppsrätter har blivit ett sätt att tjäna pengar.

En utsläppsrätt är priset för att få släppa ut ett ton koldioxid. Handeln är ett alternativ till miljöskatt och gynnar de företag som kan minska sina utsläpp mest. Det finns pengar att spara.

Men det här förutsätter att utsläppskvoterna pressar företagen till att verkligen minska sina utsläpp.
Grundproblemet är att bolagen tilldelats fler utsläppsrätter än vad de sedan gjort av med, vilket gett ett överbud. Effekterna av detta har blivit stora: Den allra största är att företagen inte behövt sänka sina utsläpp - det som systemet skapades för. I stället har de kunnat sälja sina utsläppsrätter som de inte behövt - och som de fick gratis.
Svenska Dagbladet 6 mars 2007
De tio största svenska företagen i systemet har kunnat sälja utsläpprätter för 525 miljoner kronor - utan att de minskat sina egna utsläppp jämfört med tidigare.

Tanken med systemet är nog god. Men den förutsätter att hela världens företag deltar i systemet. USA valde länge att stå utanför Kyotoprotokollet. Europa valde att anpassa sig, men att lägga ribban väldigt lågt. Det finns ett begränsat antal ton i systemet, men tyvärr alldeles för många ton i förhållande till dagens behov.

Utsläppsrätterna kostade 29,45 euro
när de var som dyrast. Men eftersom det finns ett överskott på outnyttjade utsläppsrätter reas de nu ut för 1 euro per ton.

Inför 2008 ska nya kvoter bestämmas. Då måste systemets "barnsjukdomar" rättas till och kvoterna anpassas efter verkligheten. Systemet gynnar också den rika världen, medan den fattiga och outvecklade får betala dyrt för sina utsläpp. Kanske systemet kan viktas mot bnp eller något liknande för att ge handikapp till fattiga länder? Eller kanske u-landsbiståndet kan bestå av den rika världens utsläppsrätter? Jag vet inte.

Vi måste sätta press på kapitalet så att de minskar utsläppen. Idag smörjer aktieägarna kråset på bekostnad av miljön. Dagens generösa utsläppsrätter har gjort aktieägarna fetare. Det är dags att tvinga dem att minska utsläppen!

Andra bloggar om: , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Schwer zu sagen.

Det är svårt när Indien, Kina, Indokina och stora delar av Afrika håller på att komma upp i västerländsk levnadsstandard. Å andra sidan bör vi inte förhindra dem detta, ty det är en mycket mänsklig drift att vilja göra det bekvämare för sig, rent ut sagt bli litet mänskligare, inte hålla på att slita och göra stora uppoffringar för något som ger lite tillbaka.


Jag såg i ett program förslag om att låta t.ex. avloppsvatten även användas till fiskodlingar. På så sätt skulle man kunna lösa ett svårt miljöproblem och samtidigt lösa en annalkande matbrist, vilken lär slå hårt mot många i utvecklingsländerna om fiskarna i havet fiskas ut.


Personligen tror jag att den demografiska utvecklingen kommer bestämma hur länge kapitalismen består... vilket är väldigt dumt att säga. Men mycket pekar på att befolkningen kommer nå ett Spitzenwert på 9 miljarder runt 2050. Människor som flyttar in till städerna och får en stigande levnadsstandard är inte lika benägna att skaffa barn som när man är självförsörjande bonde på landet eller tvingas in på den svarta marknaden i kåkstäderna.