måndag 29 oktober 2007

Kommunens kvarnar mal långsamt

I april lämnade jag in en motion om daglig fysisk aktivitet på skolorna. Jag önskade också få höra elevrådens synpunkter och önskemål om hur man kan uppmuntra till fysisk aktivitet på rasterna.

Sedan dess har inte mycket hänt. Nu påminns rektorerna att svara, berättar Barometern idag.

Fortfarande har jag en vision om daglig fysisk aktivitet och frukost och mellanmål i skolan. Det skapar goda förutsättningar för en stimulerande miljö i klassrummet. Man får inte ha bråttom om man vill åstadkomma förbättringar!

Andra bloggar om: , , ,

1 kommentar:

Birgitta Axelsson Edström sa...

Jag antar att det inte hjälper att be dem springa lite snabbare?
;-)