torsdag 29 november 2007

Mönsterås kommunalråd vill inte se verkligheten

Kommunalrådet i Mönsterås Roland Åkesson, c, tycker att en serie artiklar i Barometern om skolan i Mönsterås kommun, gett en felaktig bild.

Dålig skolranking för Mönsterås
Lärare går på knäna
Åkesson: "En felaktig bild av skolan"

Det är ett märkligt uttalande av flera anledningar. Personalen borde vara bäst på att uttala sig om hur den mår och hur den upplever sin arbetssituation. Om detta har inte Roland Åkesson en aning för han syns aldrig till i skolan. Han frotterar sig hellre med näringslivets toppar än lyssnar på den egna personalen.

Roland Åkesson har varit väldigt osynlig i skolfrågor. Det är hans partikamrat, barn- och utbildningsnämndens ordförande Patric Petersson som fått stå i skottgluggen och försvara nedskärningar, uppsägning av personal och elevernas allt sämre studieresultat.

Jag hoppas verkligen att nämndens ordförande fört vidare den alarmerande rapporten från Skolverkets inspektion som pekade på att vi bryter mot lagen och inte ger elever med behov av särskilt stöd det stöd som de har rätt till.

Jag hoppas också att han berättat för dig Roland Åkesson om hur vi halkar längre och längre ner i statistiken över måluppfyllelse. Som av en händelse finns ett klart samband mellan elevernas större svårigheter att nå målen och hur mycket mindre pengar som vi skjuter till skolan per elev.

Det finns också ett samband med ökande sjukskrivning hos personalen, något som skulle kunna kopplas till stress, vilket lärarna i artiklarna bekräftat. Det kan du inte avfärda!

Jag hoppas också att du noterat att nämnden under många år inte lyckats hålla sin budget. Det har alltid fattats omkring fem miljoner kronor och så är det även i år. Det beror helt enkelt på att du varit för snål vid fördelningen av pengarna. För att uppfylla lagens krav på hur en skola ska fungera så har rektorerna tvingats göra av med mer pengar än vad du och ditt majoritetsstyre gett dem.

När barn- och utbildningsnämnden nyligen anordnade en strategidag för att diskutera hur vi kan förbättra skolan så framkom många kloka synpunkter. Genomgående handlade det om mer resurser till de yngsta eleverna. Får man inte med eleverna i början av skolgången så kan man aldrig få tillbaka dem senare.

Du säger dig ha svårt att se ett samband mellan pengarna skolan får och elevernas sämre studieresultat. Det blottar bara din okunnighet och ovilja att se.

Andra bloggar om: , , , , ,

lördag 24 november 2007

Strategier för framtidens skola i Mönsterås

Det är väldigt intensivt just nu och kommer så att vara i någon vecka till. Det går ut över bloggen där det inte blir så mycket skrivet.

Den här veckan har vi haft en strategidag kring skolan i Mönsterås kommun. Medverkade gjorde skolpolitiker, rektorer, lärarrepresentanter och skolchef. Det blev en bra dag som jag verkligen hoppas kommer att leda till förbättringar.

En sak som slog mig när nämndens ordförande inledde dagen är att han nu inser att vår skola inte är bäst. Vi är inte ens näst bäst. I sitt inledningsanförande nämnde han att elevernas resultat i svenska placerar oss på 285:e plats av 290 kommuner. Vi kan knappast bli sämre!

För några år sedan var jag ensam om att peka på bristerna och att vi måste göra något. Samma ordförande hutade då åt mig att vara lojal. Men sånt har jag svårt för och hämnden blev också ljuv... (Jag skriver bäst när jag är riktigt arg och det var jag då...)

Under strategidagen diskuterade vi i grupper utifrån
  • Resultat och resultatförbättringar
  • Målformuleringar
  • Framtida organisation - elevstatistik
  • Delegationsordning - rollfördelning
Den första punkten engagerade mig mest - och det är också där som jag känner att jag har idéer.

I min grupp var vi fem skolpolitiker inlusive nämndens ordförande. Två av oss arbetar dessutom inom skolan. I gruppen fanns också två rektorer, en utvecklingssekretare och en lärarrepresentant. Det blev en livlig diskussion.

Vi var tämligen eniga om att vi måste lägga stor vikt vid läsinlärning i första årskurserna. För att detta ska fungera måste vi ha lärare som i sin utbildning fått lära läsinlärning - detta var inte obligatoriskt i den förra lärarutbildningen.

Vi ville också utveckla elevmappar och individuella utvecklingsplaner för eleverna så att alla blir uppmärksammade på de elever som har svårigheter tidigt och att det finns resurser för att möta behoven under resten av skolgången. Tidiga insatser är a och o!

I onsdags höll Barn- och utbildningsnämnden
för första gången ett öppet sammanträde. Det är en av mina käpphästar och visserligen deltog inga utomstående från allmänheten, men möjligheten fanns. Kanske vi skulle haft en presskonferens inför för att puffa lite extra. Dagordningen var inte heller särskilt kontroversiell och jag funderade på om det var en slump. Jag kanske är lite för konspiratorisk...!?

Under punkten personalsituationen så fick vi en kort information om förhandlingarna som pågår om eventuell uppsägning av personal. Där lyfte jag frågan, och fick gehör, för förslaget att bjuda in kommunens personalchef till ett kommande möte för att redogöra för hur det är med sjukskrivningar. Vi fick nyligen i en undersökning riktigt risigt resultat bland annat beroende på att våra medarbetare har hög sjukfrånvaro. Vilka är sjuka och vad beror det på, undrar jag? Har vi för lite personal? Har uppsägningar och timanställningar av yngre slitit på den äldre personalen och gjort den sjuk?

Just nu pågår också gymnasiemässorna
runt om i kommunerna. Det är en kamp om gymnasieeleverna som handlar om mycket pengar. Varje elev vi i Mönsterås kan behålla i vår gymnasieskola innebär uppskattningsvis runt 70.000 kronor i vinst.

Då blir jag lite upprörd över att vi betalar bussar och mat för att alla våra elever ska få åka på gymnasiemässa till grannkommunen Kalmar. Måste vi visa på den gröna gräset på andra sidan gränsen samtidigt som vårt eget gräs växer frodigt. Om vi kan behålla våra ungdomar skulle vi kunna använda pengarna till att utveckla gymnasiet. Bland annat ropas det efter praktiska utbildningar - något som vi nu också ordnat i samarbete med näringslivet.

I nuläget kör vi program på gymnasiet med halvfulla klasser som utan extra kostnad skulle kunna ha många fler elever, samtidigt som vi betalar många miljoner kronor för elever som går på gymnasieutbildningar utanför kommunen.

Det är viktigt att eleverna hittar de utbildningar som de vill ha. Men en hel del ungdomar väljer Kalmar av andra orsaker än kursutbudet och det har vi inte råd med.

Det politiska arbetet i Barn- och utbildningsnämnden känns väldigt stimulerande just nu. Jag känner att jag har fått gehör för min kritik och att jag kan vara med och förbättra skolan. Ironiskt nog så hade vi Smålands bästa skola 2001. 2002 flyttade jag till kommunen och blev skolpolitiker och sedan dess har det bara gått utför. Jag hoppas inte att det beror på mig...

Andra bloggar om: , , , , ,

lördag 17 november 2007

Långt från Tjockhults vinterkaos


Småland idag kl 13.24. Erfarenhet är inget annat än gott minne. Den senaste veckans snökaos i Kungliga Tjockhult tyder på att Tjockhultsborna har ett extremt kort minne. Exempel 1, exempel 2, exempel 3, exempel 4. Osedvanligt kort minne...

Här i Småland snöade det under två dygn. När snön lägger sig fint på träden så blir det inte bara vykortsvackert, utan också tyst. Snön dämpar alla moderna ljud. När vägbanorna blir vita så gäller det att tagga ner.

I Tjockhult dundrar man på som blinda hönor. Oförglömlig är en direktrapport från Västerbron i Ulkojärvi närradio där en reporter befann sig mitt i dramatiken då en snöflinga sakta singlade ner mot marken. Resultatet blev som i veckan - totalt kaos där bilar fastnade och kökrockade och körde i dikena.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

lördag 10 november 2007

Bilder från Småland när höst vill bli till vinter


Både onsdag morgon och lördag morgon vaknade Småland med snö utanför rullgardinen. Lämpligast att bara sova vidare.


Kl 15.11. Trots att solen legat på under hela dagen och temperaturen åtminstone gått upp mot tre grader så har snön inte velat smälta bort.


Hunden och jag går på promenad. En av katterna envisas med att följa med. Promenadrundan är en halvmil och vi tar paus för att katten ska få vila sig (eller om det är jag som behöver vila?).

Andra bloggar om: , , , , , , ,

tisdag 6 november 2007

SAS går på offensiven hos Kalmarborna


År 2007 vill nog flygbolaget SAS helst glömma. Först var det strejk och sen började flygplanen buklanda.

Resenärerna mellan Kalmar och Arlanda hör till de mest drabbade. Själv har jag flugit några gånger med Dash-planen men vi landade på hjulen tryggt och säkert. Numer inger dock Dash-planen ungefär lika mycket respekt som moderaterna.

Mycket förtroendekapital har gått förlorat och ilska över inställda flygturer tynger Kalmarbornas griniga sinne. SAS går på offensiven med helsidesannons i lokaltidningen.
I år har 7 571 passagerare rest för 450 kronor
Och jag kan lova att de inte rest från Kalmar med planet på bilden, för det var länge sedan Kalmarborna såg en jetmotor under vingen.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

lördag 3 november 2007

Alla helgon i åminnelse i Oskarshamn


Västra kyrkogården kl 16.54. Vid minneslunden på Västra kyrkogården i Oskarshamn lyser marschallerna upp alla helgons minne. Människorna trotsar exponeringstiderna och blir till vandrande vålnader i kvällens mörker.


Sjungande kyrkokör kl 16.47. På trappan till det lilla kapellet står en kyrkokör och sjunger några psalmer, endast avbrutna av en prälle som håller en liten minnesandakt. Under de gamla genomskinliga träden står allmogen församlad.

Andra bloggar om: , , , , , ,

fredag 2 november 2007

Höstsolen strålar hopp i Högsby


Höstsolen var så stark som den bara kan vara i november. Passade på att ta med kameran till Högsby. Det är egentligen ett samhälle som jag vanligtvis bara åker igenom på väg mot framtiden. Men nu stannade jag till.


Emån rinner genom Högsby och parallellt löper en hög ås som gör att det finns många höjder och djupa dalar. En gammal stenbro som egentligen är alldeles för smal för dagens behov utgör riksväg 34 som korsar Emån i Högsby.


Högsby håller på att dö sotdöden. Överallt syns skylten "Till salu" och igenbommade skyltfönster vittnar om en tid då träindustrin var stor i Högsby kommun. Nu är det varuhuset Karlssons och utbildningscentret som möjligen skapat lite hopp. En förutsättning är också att järnvägstrafiken på Stångådalsbanan får fortsätta. Invid Emån hittar jag en fontän som ger lite glans när den stänker silver omkring sig.

Andra bloggar om: , , ,

torsdag 1 november 2007

Världens farligaste rovdjur kan döda sälarna


Idag finns en artikel i tidningen Nyheterna där en yrkesfiskare föreslår att alla sälar skjuts ut. Visst, skjut ut sälarna!

För hundra år sedan fanns omkring 100 000 gråsälar i Östersjön. I slutet på 1980-talet var siffran nere på katastrofala 3 000 sälar. Senaste decennierna har sälbeståndet återhämtat sig och idag finns strax över 20 000 sälar.

Orsaken till att sälarna
simmar in och äter upp fisken som finns i näten är att det inte finns så mycket fisk kvar i Östersjön. Yrkesfiskets industritrålar har tömt Östersjön på fisk. Sälen och yrkesfiskarna konkurrerar om samma fisk men på olika villkor. I sin kamp för att hitta mat så tvingas sälarna plocka av fisken som hamnat i fångstnäten.

Människan är världens farligaste rovdjur. Visst skulle vi kunna skjuta ut sälarna och därigenom garantera att få ha fiskfångsterna ifred. Men måste vi hela tiden bevisa för oss själva att vi är starkast och kan göra precis vad vi vill? Har vi moralisk fullmakt att skjuta ut sälarna?

Andra bloggar om: , , , ,