onsdag 30 januari 2008

Alternativen till dagens politiska system


Om medlemsutvecklingen hos dagens politiska partier fortsätter i samma takt så kommer den sista medlemmen att lämna sitt politiska parti nånstans runt 2015.

Nyligen skrev jag om hur dagens politiska system tappat kontakten med medborgarna. En kommentar till den artikeln konstaterade att samtidigt som Sveriges befolkning ökat med 1,5 miljoner människor så har antalet förtroendevalda politiker minskat från 250.000 till 35.000.

Tidigare så stod tjänstemän och högerpolitiker på den ena sidan om skiljelinjen och arbetare och vänsterpolitiker på andra sidan. Idag går skiljelinjen mellan politiker som åker i en egen gräddfil medan arbetare och tjänstemän trängs på andra sidan.

Skillnaden mellan de politiska partierna har försvunnit och idag är förtroendeuppdrag en bra karriärväg för att komma upp sig i smeten.

Dagens Nyheter berättade den 8 december 2004 i en artikel om Fria Gymnasiet i Nörrebro i Köpenhamn. Där har man utvecklat elevdemokratin så pass mycket att rektorns makt begränsats till en vetorätt när elevernas beslut strider mot skollagen.

Eleverna håller stormöten en gång i veckan och fattar alla beslut kring skolan. Och tro inte att det är nån flumskola. Den här skolan har legat i topp i de danska nationella proven flera år i rad.

Sveriges Kommuner och Landsting
driver ett projekt som heter Brytpunkt som handlar om hur man kan utveckla demokratin. Jag deltog i ett seminarium i Malmö, i slutet på förra året, då olika modeller diskuterades.

Medborgarkonsultationer är en metod
där man behåller dagens system med ett fullmäktige men med ett ansvar att konsultera medborgare inför olika beslut. Modellen bygger på att politikerna vidgar sina kontaktnät för att kunna förankra beslut bättre. Liknande modeller finns i Toronto, Barcelona och Lewisham.

Fler folkomröstningar. Om tio procent av de röstberättigade begär folkomröstning så ska en sådan genomföras. Det finns för- och nackdelar. Till fördelarna hör att medborgarna faktiskt kan påverka mellan valen. Politikerna blir beroende av att besluten tilltalar väljarna. Till nackdelarna hör att man kan få folkomröstningar som präglas av exempelvis främlingsfientlighet.

På landsbygden finns ofta starka
bygdeföreningar och samhällsföreningar. Många gånger har dessa föreningar tagit över funktioner som kommunen står för i centralorterna. Genom att ge samhällsföreningarna en legitim makt så ökar demokratin när människor direkt kan vara med och påverka hur skattepengarna ska användas i den direkta omgivningen. Direktvalda områdesstyrelsen eller liknande modeller finns i Svågadalen i Hudiksvall, Kall i Åre, Koster i Strömstad och i Hovsjö, Fornhöjden och Ronna i Södertälje.

Om man exempelvis tittar
på Göteborgs kommun så kan man läsa att "Kommunstyrelsen har 9 rotelansvariga kommunalråd (verksamhetsområdesansvariga)". Men om man på samma hemsida klickar fram kommunalråden så kan noteras att det bara är kommunalråden från socialdemokraterna och miljöpartiet som har något ansvar.

Det låter ju som en skendemokrati
. Kommunalråden från de övriga partierna har ju inget att bestämma över. Kanske man skulle införa majoritetstyre även i kommunerna? Det känns ju som om det redan nästan är så i exempelvis Göteborg!?

Idag väljer vi riksdagsledamöter. Dessa utser sedan en regering som består av ledamöter från de partier som ingår i majoriteten. I kommunerna väljer vi ett fullmäktige. Men platserna i nämnder och styrelse fördelas också efter valresultatet. Men det är alltid majoriteten, alltså det styrande partiet, som får igenom sina beslut i nämnderna, eftersom de är flest.

Med ett majoritetsstyre i kommunerna skulle det bli tydligare vem som fattar besluten. Oppositionen kan på det sättet arbeta fritt, utan att behöva ta ansvar för majoritetens beslut. Dessutom skulle den politiska debatten i fullmäktige få en renässans.

Demokratin är i kris
. Partierna tappar medlemmar och valdeltagandet sjunker, och när vi överlämnar allt mer makt till EU så minskar befolkningens förtroende för politiken

Men trenden kan vändas
om man utvecklar dagens politiska system. Om medborgarna känner att de får vara med och fatta besluten så ökar också acceptansen och efterlevnaden. Människor känner sig deltagande på ett annat sätt än idag.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

lördag 26 januari 2008

Dagens politiker har glömt uppdraget

radion hör jag att den borgerliga kommunledningen i Västervik ska spara nästan 40 miljoner kronor inom skolan de närmaste åren. Lärarna uttrycker oro. Själv frågar jag mig om det är invånarna som vill göra denna besparing?

Frågar man invånarna om de vill ha lägre skatt så svarar de Ja. Men frågar man samma invånare om de vill ha en bättre skola så svarar de också Ja. Frågar man Kan du tänka dig att betala lite mer skatt om du får en riktigt bra skola? så tror jag att många faktiskt skulle svara Ja. Men det har man inte frågat!

Smålandsnytt intervjuar elever
på Rödsleskolan i Oskarshamn. Smålandsnytt är för övrigt ett av de främsta nyhetsprogrammen som med respekt kan intervjua barn och ungdomar. På Rödsleskolan så är 300 av totalt 800 elever hemma i en feberepidemi.

– Förut var det väldigt pratigt i klassrummet, men nu är det lugnt och skönt, berättar eleverna. Och då undrar jag vem som har bestämt att det i vanliga fall inte ska vara lugnt men däremot pratigt. Alltså vem har bestämt att det ska vara trettio elever i klassen när det är mycket bättre arbetsmiljö om det bara är femton elever i klassen. Är det eleverna och föräldrarna tillsammans med lärarna som bestämt det?

Folktandvården i Blomstermåla är numera nedlagd. När det var borgerligt styre i landstinget så väckte centern förslaget. När det nu är socialistiskt styre så verkställdes beslutet.

Ingen politiker ville lägga ner
Folktandvården i Blomstermåla. Ändå är den nu nedlagd. Jag undrar vem som lade ner den? Var det personalen som tillsammans med Blomstermålaborna valde att lägga ner mottagningen?

En av politikernas uppgifter är att förklara sina beslut för befolkningen. Men antingen så har vi usla politiker som inte kan det. Eller så har vi oärliga politiker som inte vill förklara sina beslut. Hur har vi det egentligen med demokratin i Sverige?

För två år sedan
var svenskarna skittrötta på Göran Persson. Han attraherade inte lika mycket som Täbypojken Reinfeldt. Därför fick Sverige en ny regering i valet 2006.

Nu två år efter valet
, när siffran om 1,5 miljoner svenskar i utanförskap inte längre är aktuell, eftersom den siffran var till för att användas ”när man var i opposition”, och när alla löftena om att alla skulle få det bättre havererat i ett hav av svek om villaskatt, bensinskatt, a-kassa, sjukförsäkring med mera så är det plötsligt 20 procents skillnad mellan de politiska blocken.

Sossarna har inte fått nya väljare på grund av att man bedrivit en aktiv oppositionspolitik. Regeringen Reinfeldt har tappat allt sitt stöd eftersom man inte tar ansvar för Sverige och eftersom medborgarna inte känner att regeringen företräder dem. Regeringen göder politikerförakt genom att inte kunna förklara sina beslut!

Ändå fortsätter regeringsföreträdare med att skylla allt dåligt på omvärlden medan man själva tar åt sig äran av allt bra. Inflationen beror på USA och den minskande arbetslösheten på Reinfeldt.

Däremot förklarar man inte varför de fattiga blir fattigare och de rika blir rikare – en politik de höll tyst om i valrörelsen.

Demokratin är i kris och systemet med politiker som ska representera medborgarna fungerar inte. Det är dags att hitta ett annat system där medborgarna själva får bestämma över sin vardag!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

onsdag 23 januari 2008

Svensk beteshage är skog i EU


Den svenska beteshagen är hotad. Efter kritik från EU så planerar Jordbruksverket att definiera betesmark med mer än 50 träd som skog. Vilket innebär att betesmarken på bilden här ovan skulle klassas som skog.
Förslaget riskerar att slå mot en av våra mest älskade och värderade natur- och kulturmiljöer och vi är starkt kritiska. Tydligen har svenska politiker och andra experter misslyckats med att förklara för EU vad en svensk hage är.
Världsnaturfonden
Den svenska slåtterängen är en gammal kultur. Träden hamlas och beskärs och djur betar och håller på så vis marken öppen och fri från låg vegetation.

Eftersom betesmarker ger möjlighet till mycket större bidrag från EU än var skog gör så kommer det här att innebära ett stort intäktsbortfall för bönder - något som bidrar till att beteshagen kommer att växa igen.

En igenväxning är negativ för fauna och flora. Antalet arter kommer att minska när barrträden tar över. Det kommer också att innebära ett sämre kött, eftersom djuren i stället för fritt bete hänvisas till färdigt foder i högre grad.

Världsnaturfonden tycker att Sverige ska protestera och kräva anpassade regler. Det finns anledning att oroa sig inför framtiden. Titta noga på bilden, för snart kan den svenska beteshagen vara borta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

50 svenska soldater ska dö utomlands


Kistorna är redan beställda, berättar SR Kalmar och Aftonbladet. Det låter makabert men är väl en naturlig följd nu när försvaret inte har pengar till vapen...

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

måndag 21 januari 2008

Klimathotet en renässans för segelfartygen?


Imorgon tisdag så avgår en "miljötanker" från Hamburg mot Venezuela, berättar Svenska Dagbladet. Fartyget har ett "högteknologiskt segel" som minskar bränsleförbrukningen.

Under andra världskriget, när olja var en bristvara, kom de gamla segelfartygen till heders igen i skärgårdstrafiken i Sverige. Det här var innan lastbilar på landsväg blivit så stora att de kunde konkurrera.

År 1949 rundade det sista seglande handelsfartyget Kap Horn. Det var ålänningen Gustaf Eriksson som köpte upp stora stålskepp. Dessa seglade med säd från Australien runt Kap Horn och över Atlanten till Norra Europa. Besättningen utgjordes av navigationsstudenter som var tvungna att få sjötimmar på segelfartyg för att få ut sina kaptensbrev. Därför behövde de inte några höga löner. Seglatsen tog tre månader vilket motsvarade den tid som säden var tvungen att ligga innan den kunde malas.

Gustaf Erikssons affärsidé
kanske åter kan få en renässans på 2000-talet när debatten handlar om hur man minskar koldioxidutsläppen?

Andra bloggar om: , , , ,

söndag 20 januari 2008

Sverige måste ta ansvar för utsläpp i Kina

Vi brukar ofta framhålla oss själva när det gäller att sänka utsläppen av koldioxid. Vi har satt upp stränga regler och vi har koldioxidskatt. Men hur miljömedvetna är vi egentligen?

2005 släppte vi ut 5,9 ton koldioxid per svensk i Sverige. Men vi importerar många produkter som tillverkats på sätt som bidragit till stora koldioxidutsläpp utomlands. Om vi räknar in import och export så hamnar våra koldioxidutsläpp på närmare 12 ton per svensk och år.

I takt med att vi importerar fler varor så har våra koldioxidutsläpp hamnat i andra länder - många gånger fattiga länder.

Enligt FN:s klimatpanel
så är 1,6 ton koldioxidutsläpp per person och år en hållbar nivå. Idag ligger världssnittet på omkring 4 ton.

Usla förhållanden för arbetarna och låga löner är anledningen till att vi svenskar bygger fabriker i exempelvis Kina och Indien. Vi importerar också massor med billiga varor från dessa länder - varor som alstrat stora mängder koldioxid vid produktionen. Denna koldioxid måste vi ta ansvar för!

Vi profiterar på människor och miljö
i fattiga länder varje gång som vi köper något "made in China". Fabriksägaren får pengarna och utsläppen slipper vi se.

Andra bloggar om: , , , , ,

lördag 19 januari 2008

Falskt att Ica sålde mer köttfärs

För en vecka sedan rapporterade media att Ica sålde 10-15 procent mer köttfärs de sista två decemberveckorna 2007 jämfört med samma veckor året innan. Detta trots all uppmärksamhet om den snuskiga hanteringen av köttfärsen.

Men nu visar det sig att nyheten inte alls var sann. Det är programmet Medierna i radions P1 som avslöjar lögnen.

Sant är att Ica centralt ökade sin försäljning av köttfärs ut till butikerna med 10-15 procent. Det betyder inte att försäljningen till kunderna ökat.

Kritiken efter köttfärsskandalen i december handlade ju just om att butikerna lokalt packade om gammal köttfärs. Förtroendet var högre för den centralt packade köttfärsen. Därför är det ju inte heller konstigt om butikerna slutat packa köttfärs själva och gått över till centralt packad färs - vilket siffrorna kan tyda på.

Hur kom då nyheten till? Jo tidningen Fri Köpenskap gjorde originalintervjun med en chef på Ica. Men de talade tydligen inte samma språk eftersom missförståndet ledde till en nyhet som sedan spreds vidare i riksmedia. Nån rättelse lär vi väl heller aldrig se!?

Andra bloggar om: , , , , , ,

lördag 12 januari 2008

I vems intresse investerar Figeholms bruk?


Igår presenterade ABB Power Technology Products, eller Figeholms Bruk som vi säger, planerna på en stor investering på hundra miljoner kronor i Figeholm. Syftet med investeringen är att kunna öka produktionen från 13.000 ton till 22.000 ton. Inga nyanställningar planeras.

En spontankommentar från Figge Holm fälldes här på bloggen och jag väljer att göra en artikel på temat:
Jag förfäras av att både Nyheterna och Barometern idag toppar med att Figeholms Bruk ska expandera och kraftigt höja produktionen. Det hela prisas och lovsjungs, men avsaknaden av ord som miljökonsekvensbeskrivning och samhällsansvar nämns inte alls...
Lägg ner skiten säger jag.
Figge Holm
Jo, det finns ju minst två aspekter på Figeholms bruk. Hundra miljoner investeras för att kraftigt öka produktionen. Är denna investering då samhällsnyttig?

Frågar man företagsledningen så kommer de att svara att de tryggar anställningarna. Men det blir inte fler jobb, alltså inga nya skattekronor till Oskarshamns kommun. Hur den närmast fördubblade produktionen påverkar miljön sägs det inget om. En inte allför kvalificerad gissning är att utsläppen från bruket i den vackra Figeholmsskärgården kommer att öka. Det drabbar Oskarshamns kommun.

Så svaret på frågan om samhällsnyttan borde naturligtvis vara nej. De enda som tjänar på investeringen är aktieägarna.


Sommaren 2006 fick trettio personer sparken när Figeholms bruks fabrik i Fårbo, 5 km från Figeholm, stängdes. Pressmeddelandet från ABB om detta säger en hel del om hur kapitalismen tänker. ABB "strukturerar om verksamheten" och "flytten kommer att beröra cirka 50 av de drygt 150 medarbetarna".

Vadå "strukturerar om"?
Vadå "beröras"? Det är kvalificerat kapitalistiskt skitsnack!

Med tanke på de som förlorade jobben
, att fabriken i Fårbo står outnyttjad och den gegga som ligger på havsbotten utanför Figeholm så är det hög tid att bruket levererar tillbaka en del. Aktieägarna har blivit rika på detta. De bedriver ingen välgörenhet, utan profiterar på befolkning och miljö. Därför finns ingen anledning för invånare och anställda att vara tacksamma.

Andra bloggar om: , , , , , ,

fredag 11 januari 2008

Mc Polis


Giraffens köpcenter i Kalmar kl 13.48. Har Kling och Klang varit ute och bankat brottslingar med batongen? Sånt suger och hungriga polismagar vill ha mat.

Men jag vill höja ett varningens finger. Tjocka poliser med stinna Super-size-me-magar springer inte särskilt fort och kan inte slå hårt med batongen.

På teve så brukar det alltid bli larm just när poliserna fått sin mat. Från Kalmar finns exempel som tyder på att poliserna utan brådska äter upp innan ett larm får störa. Hoppas att brottslingarna i Kalmar höll sig i schack under eftermiddagen så att Kling och Klang i lung och ro kunde lämna drive-in och smälta maten.

Och på radion hör jag Rödeby-pappan från rättegången frustrerat berätta att man polisanmält trakasserier vid tre tillfällen men att inget hänt...

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

torsdag 10 januari 2008

Samer nobbas när kungen ska smörjas

Okej, jag vet, det här är billigt. Alla vet att det är skillnad på kungligheter och vanligt folk. Men jag kan ändå inte få ur min skalle ett reportage i SVT:s samiska nyhetsprogram Oddaset häromkvällen.

Kungen är trångbodd i naturreservatet på fjällen och vill bygga tre stugor till sina tre barn. Samtidigt tvingas en samisk kvinna att riva sin stuga eftersom staten tagit tillbaka den mark där hennes farfar byggde en stuga ungefär samtidigt som kungens farfar byggde sin stuga.

Det här fjäsket för kungligheter är en skam som återkommande får mig att vomera Exempel 1, Exempel 2. Hur många dagar om året tillbringar kungen i stugan? Varför kan han inte sätta upp ett tält vid de tillfällen då det blir trångt?

Kungen är Sveriges största bidragstagare. Det är dags att bryta utanförskapet genom att avsätta honom och skicka honom till Arbetsförmedlingen i stället för till fjällen.

Andra bloggar om: , , , , , ,

onsdag 9 januari 2008

ÖB The movie - futility Håkan Syrén


Det här är riktigt roligt. ÖB Håkan Syrén har tappat förståndet och inbillar sig att han är Napoleon. Solguden själv.

Håkan Syrén hugger ved. Håkan Syrén flyger med regeringsplanet. Håkan Syrén dricker kaffe och läser tidningen ute i skärgården. Håkan Syrén besöker trupper i Afghanistan. Håkan Syrén sitter på sitt kontor. Totalt 18 scener med Håkan Syrén under 57 minuter till en kostnad av 3,7 miljoner kronor.

Och nu är de andra militärerna jättearga på Håkan Syrén. Filmen skickades ut till försvarets 32 500 anställda som fick den att lägga bland de andra klapparna under julgranen. Portokostnaden sticker extra mycket i ögonen på ett försvar som tvingats spara massor med pengar.

Försvarets hemsida kostar 1,3 miljoner varje år exempelvis. Kritiker har sagt att filmen hade kunntat visas på den egna tevekanalen Försvarsmakts-tv. Men informationsavdelningen försvarar utskicket med att "det skulle vara väldigt svårt att få folk att sitta 57 minuter framför en tv-skärm". Det är ett uselt argument. 57 minuter är ett normallångt tv-program. Lite bättre tålamod hoppas jag att knektarna har.

De kunde också ha lagt ut filmen på webbsidan så kunde de intresserade bland personalen tittat på filmen när som helst.

Filmen lär ha tillkommit på initiativ av ÖB Håkan Syrén. Det säger det mesta om Syréns dåliga omdöme. Vill vi att det dåliga omdömet ska leda Sveriges försvar? Den som står högst faller också längst. Snart är det dags för Tomhylsan Tolgfors att utse en ny ÖB.

Andra bloggar om: , , , ,

söndag 6 januari 2008

Mitt nya kontor klart för inflyttning


Himla fint! Här är mitt blivande kontor. Där ska mitt skrivbord stå. Rummet var lila men nu är det på väg att bli gräddvitt. Här inne ska kampen föras av skrivbordsradikalen. Utanför rinner Alsterån genom en vacker ekhage, så det kan hända att jag tar med kameran och går ut.


Färdigmålat. Skrivbordet ska stå mot det vänstra fönstret så att jag får den vita hela väggen framför näsan. Funderar nu som bäst på vad som ska pryda väggen. Vore kul om man kunde hitta gamla politiska affischer.

Om knappt fyra veckor går flyttlasset. Den här gången ska jag inte dra ut på flytten. Tio flyttkartonger står och väntar på att fyllas med bohaget.

Andra bloggar om: , , , ,

tisdag 1 januari 2008

Nyårsnattens fyrverkeri


Kalmar slott nyårsafton kl 17.00. Barometern fyrade av sitt fyrverkeri vid slottet och det kändes som om hela Kalmar var där. Många tusen människor kunde beskåda ett gigantiskt färgsprakande fyrverkeri.


Lindsdal nyårsnatten tolvslaget. Det var ljust som på dagen när Lindsdalsborna firade in det nya året med fyrverkerier och raketer.

Känns skönt att börja på ett nytt år. Hoppas att detta blir bättre än 2007! God fortsättning!

Andra bloggar om: , , , , ,