onsdag 23 januari 2008

Svensk beteshage är skog i EU


Den svenska beteshagen är hotad. Efter kritik från EU så planerar Jordbruksverket att definiera betesmark med mer än 50 träd som skog. Vilket innebär att betesmarken på bilden här ovan skulle klassas som skog.
Förslaget riskerar att slå mot en av våra mest älskade och värderade natur- och kulturmiljöer och vi är starkt kritiska. Tydligen har svenska politiker och andra experter misslyckats med att förklara för EU vad en svensk hage är.
Världsnaturfonden
Den svenska slåtterängen är en gammal kultur. Träden hamlas och beskärs och djur betar och håller på så vis marken öppen och fri från låg vegetation.

Eftersom betesmarker ger möjlighet till mycket större bidrag från EU än var skog gör så kommer det här att innebära ett stort intäktsbortfall för bönder - något som bidrar till att beteshagen kommer att växa igen.

En igenväxning är negativ för fauna och flora. Antalet arter kommer att minska när barrträden tar över. Det kommer också att innebära ett sämre kött, eftersom djuren i stället för fritt bete hänvisas till färdigt foder i högre grad.

Världsnaturfonden tycker att Sverige ska protestera och kräva anpassade regler. Det finns anledning att oroa sig inför framtiden. Titta noga på bilden, för snart kan den svenska beteshagen vara borta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Jag är inte förvånad. När jag bodde i Frankrike en tid var vi ibland ute och åkte i naturen runt Paris och när jag frågade om det inte fanns några skogar pekade min franske vän på en dunge glesa, träd, och sa, visst titta där. Han var mycket allvarlig. Han ansåg att det vi tittade på var en skog. Jag sa inget, men i Sverige skulle vi kallat den franska skogen för park.

Vi associerar nog inte till samma natur som européer när vi hör ordet skog...

Björn Nilsson sa...

Har man kollat igenom alla paragrafer? Finns det möjligen någon som handlar om marker som bör kulturskyddas även om de inte stämmer överens med de allmänna riktlinjerna?

Annars kunde man ju tänka sig lite civilkurage från svenska myndigheter: de sätter ner foten och säger "det här petar ni inte på!" - eller kan man inte tänka sig lite civilkurage ...?