torsdag 29 maj 2008

Vårdförbundets strejk slut

Utgången av vårdstrejken var väntad. Det har varit en given utgång där arbetsgivaren - som vanligt - satt med trumf på hand.

För varje ny dag
som strejken fortsatte så sparade landstingen och kommunerna lönepengar. Sedan hade de bara att vänta ut syrrorna och deras sinande strejkkassa.

Jag har legat lågt i debatten runt vårdstrejken. Orsaken är att sjuksköterskorna och deras löner kan ses ur olika aspekter.

Å ena sidan är uppror alltid rätt! Vi demonstrerar alldeles för lite i samhället. Å andra sidan så är 3,5 års högskoleutbildning lika lång tid som förskollärarutbildningen. I den jämförelsen har syrrornas strejk varit en lyxstrejk.

Sjuksköterskorna utför många uppdrag under läkarens ansvar. Läkaren har bra betalt. Sjuksköterskor med eget ansvar, specialsjuksköterskor, har också bra betalt.

Undersköterskorna utför allt det som läkare och sjuksköterskorna ratar. Undersköterskorna ligger många gånger 5000 kronor under sjuksyrrorna.

Älska mig som mest. Senast jag var på ett bröllop skickade prästen med brudparet budskapet "Älska mig som mest när jag förtjänar det som minst". Kritken mot Vårdförbundet är stark just nu.

Sjuksköterskorna behöver allt stöd
i sitt fortsatta arbete. På Vårdförbundets ledning arbetar just nu mediestrategerna med att hitta alla argument som kan finnas för att rädda skinnet. Men jag gissar att förbundets ordförande hänger löst.

Avhoppen har redan börjat och då är det viktigt att syrrorna som lämnar facket hittar någon ny arbetstagarorganisation. Vi måste komma ihåg att den gemensamma motståndaren alltid är den som sitter på pengarna och därmed makten.

Enskilda anställda kan aldrig mäta sig mot en arbetsgivare, utan det krävs att vi organiserar oss fackligt. Som medlemmar har vi också makten att ge direktiv till de som ska föra vår talan. Där har Vårdförbundet misslyckats fullständigt!

Andra bloggar om: , , , ,

tisdag 20 maj 2008

Hur är det egentligen med mopedolyckorna?


"Fler mopedolyckor" berättar lokaltidningen. Jag läser den stort uppslagna artikeln. Redan på framsidan berättas att antalet olyckor ökade med hundra procent i Oskarshamn.

Jag tänker att eu-mopeder (klass I) blivit väldigt populära och säkert också ökat i antal och att statistiken därför kanske inte behöver säga nånting. Min misstanke bekräftas.

Antalet olyckor i Oskarshamn var år 2006 tre stycken. År 2007 var det sex stycken. En ökning med hundra procent.

I januari 2006 fanns ungefär 100 000 eu-moppar i Sverige. Vid utgången av 2007 hade antalet ökat till 168 000 stycken. År 2006 inträffade 44 olyckor i Kalmar län. Under 2007 inträffade 43 olyckor. Det är faktiskt en minskning! Det tycker jag är ett gott betyg åt mopedisterna!

Jag tycker inte att det är seriöst att bygga en stor artikel på denna statistik. Det hade gått att vinkla artikeln på flera olika sätt - allt för att uppnå det syfte man önskar. Nu var det polisen som ville gnälla lite. Vad blir det nästa gång?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

fredag 16 maj 2008

Demokratin delegerad till räknenissarna


Vad är bra med detta? Häromdagen skrev jag om att budgeten styr verksamheten i kommunerna, trots att det borde vara tvärtom. Idag kom ännu ett exempel på detta.

Vart fjärde år är det val. Då delegerar vi beslutanderätten till en liten elit av räknenissar som börjar med att premiera sig själva vidlyftiga arvoden. Därefter så blir plötsligt det ekonomiska utrymmet begränsat, särskilt när det handlar om antal personal inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Nu handlar det om Oskarshamns kommun, men det skulle kunna vara vilken kommun som helst. Där ska en grundskoleklass återigen byta lärare och föräldrarna har tröttnat. "Vi upplever att barnen äntligen fått lugn och ro och känner sig trygga" skriver föräldrarna, trötta på att deras tioåringar nu ska få sin sjätte lärare på tre år.

På annan plats i samma tidning kan man läsa att politikerna skulle besluta om att tillföra 360 000 kronor till 1,75 lärare på två olika skolor. Men att nämnden nu "av besparingsskäl" beslutat att dra in på detta. Min fråga blir då: Finns det inga arbetsuppgifter för dessa 1,75 lärare? Eller ska den övriga personalen arbeta hårdare motsvarande 1,75 tjänst?

Detta förfarande är ett stort svek mot alla som arbetar inom offentlig sektor och mot barnen och dess föräldrar. Besluten ligger inte i medborgarnas intresse och är således inte demokratiska. Det politiska system som vi valt i Sverige delegerar demokratin till en liten elit som enbart styrs av budgeten.

Om beslutanderätten överlåts till medborgarna så skulle folket kunna samlas i sina bygdegårdar och på stormöten välja ut vad som ska prioriteras. Då får alla vara med i beslutsprocessen. Alla blir medvetna om kostnaderna. Alla får känna ett ansvar för det gemensamma. Förståelsen för skatter skulle bli större.

Barnen skulle då få behålla sin omtyckta lärare. Vi skulle få demokrati!

Andra bloggar om: , , , ,

tisdag 13 maj 2008

Mönsterås snålar sig till toppen


Ena dagen kan man höra på radion att Mönsterås kommun har den bästa ekonomin i Kalmar län. Nästa dag står det i tidningen att en ny budget är på gång, men att "marginalerna är små".

Den goda ekonomin uppnås tack vare att kommunal mark i attraktiva kustlägen säljs ut. På så vis blir det fina ekonomiska vinster som kommunalrådet, den fryntlige och faderlige Roland Åkesson, c, kan glänsa med i allehanda utmärkelser.

Men när det är dags för budget och den kommunala verksamheten ropar efter pengar då är läget kärvt. Tydligare kan det inte bli att en borgerlig regering inte gagnar kommunen!

Budgeten styr verksamheten. Nysatsningar ska ske genom omfördelning, slår kommunalrådet fast. Men i en kommun är kostnaderna mjuka. Det handlar om vård, omsorg och utbildning. Gamlingar kan aldrig ge nån vinst. Förskolebarn är en kostnad.

Verksamheten borde styra budgeten. Det är demokrati. Detta är också något som bekräftas av den undersökning som Sveriges kommuner och landsting gjort. Nio av tio svarar att de gärna betalar mer i skatt om de vet att de får en bra verksamhet för pengarna.

Resultatet av snålandet syns exempelvis i andelen långtidssjukskrivna där Mönsterås också ligger i topp. Men invånarnas ohälsa är inget kommunalrådet vill kännas vid. Minns jag rätt är det en tidsbegränsad projektanställning som arbetar deltid med att försöka komma tillrätta med detta.

Det sägs att god ekonomisk hushållning där man håller igen på kostnaderna leder till vinster. Det gäller kanske gäller varuproducerande företag. Men kommunens uppgift är en annan. Där är det befolkningens välmående som alltid ska stå i främsta rummet. Så är det inte i Mönsterås!

Andra bloggar om: , , , , ,

måndag 12 maj 2008

Veckans babe - Gudrun


Intresseklubben antecknar. Tidningen Nyheterna berättar att norra Kalmar läns näst bäste kristdemokrat, Gudrun Brunegård, fått komma till Stockholm och sitta på den store ledarens arbetsrum.

Den store ledaren, det vill säga Göran Hägglund, "berättade om det intensiva arbete som bedrivs". Apoteksmonopol, tandvård, psykiatri och tonårsaborter; det är mycket som ska motarbetas.

Nu undrar säkert vän av ordning vem som är norra länets bäste kristdemokrat. Jo, det är naturligtvis Anders Andersson som traskat ända in i SKL:s styrelse. "Inte illa traskat för en Järnforsengrabb" som han uttryckte det på sitt blyga sätt.

Jantelagen ska naturligtvis brytas. Därför är det bara att lyfta på hatten för kristdemokraternas medietaktik att oblygt berätta om allt de företar sig - gärna kryddat med superlativ om deras förträfflighet. Mer beklagansvärt är att tidningarna okommenterat låter trycka eländet!

Andra bloggar om: , , , , , ,

söndag 11 maj 2008

En månad av vår


11 april 2008. Nysådd åker.


11 maj 2008. Regn, värme och sol har fått fart på grödan.

Andra bloggar om: , , , ,

fredag 9 maj 2008

Likheterna mellan Josef Fritzl och Burma


Ondskan i knipa. När Josef Fritzl insåg att den 19-åriga dottern skulle dö om hon inte snabbt kom under läkarvård så fick hon för första gången lämna källaren. Hon dumpades utanför sjukhuset. När sjukhuset skulle försöka hitta den unga papperslösa kvinnan i registren så uppdagades den förskräckliga sanningen. Ondskan avslöjades och den okända familjen i källaren fick återfödas i en mer civiliserad värld.

När munkarna i Burma demonstrerade i höstas
så var regimen snabb med att sätta in militär som slog ner revolten och fängslade den frihetstörstande, förtryckta och instängda befolkningen. Regeringen och militären visade effektivitet. Men när en cyklon drabbar landet och förmodligen hundratusentals människor omkommer och miljoner blir hemlösa och riskerar att drabbas av epidemier när vattnet drar sig undan och myggorna kommer, då står regimen handfallen. Den tar tid på sig. Hjälp utifrån - som sannolikt behövs - tillåts inte komma in.

Burma står just nu och trampar likt Josef Fritzl gjorde - i valet och kvalet om han skulle låta dottern dö eller om han skulle köra henne till sjukhuset och riskera att förlora kontrollen. Katastrofer verkar nödvändigt på vägen mot frihet.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

torsdag 8 maj 2008

Mellan hägg och syrén


Resumé. Kanske det finns de som tycker att det händer alldeles för lite på den här bloggen!? Och det är bara att hålla med. Lusten till skrivande är borta denna vår, och jag vet att det beror på att arbetet förbrukar all min energi. Det finns ingen brist på uppslag.

Förra våren blev det mycket fotograferande. Både i mars, april, maj och juni så blev det många naturbilder från östra Småland och Öland. I vintras flyttade jag närmare naturen bland annat med förhoppningen om att fotografera mer och finare. Men det har inte blivit så ännu.

Idag levererar jag i alla fall bilder på syrénen som är väl förberedd inför konfirmationer och examen. Blomningen står för dörren.

Andra bloggar om: , , ,