fredag 16 maj 2008

Demokratin delegerad till räknenissarna


Vad är bra med detta? Häromdagen skrev jag om att budgeten styr verksamheten i kommunerna, trots att det borde vara tvärtom. Idag kom ännu ett exempel på detta.

Vart fjärde år är det val. Då delegerar vi beslutanderätten till en liten elit av räknenissar som börjar med att premiera sig själva vidlyftiga arvoden. Därefter så blir plötsligt det ekonomiska utrymmet begränsat, särskilt när det handlar om antal personal inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Nu handlar det om Oskarshamns kommun, men det skulle kunna vara vilken kommun som helst. Där ska en grundskoleklass återigen byta lärare och föräldrarna har tröttnat. "Vi upplever att barnen äntligen fått lugn och ro och känner sig trygga" skriver föräldrarna, trötta på att deras tioåringar nu ska få sin sjätte lärare på tre år.

På annan plats i samma tidning kan man läsa att politikerna skulle besluta om att tillföra 360 000 kronor till 1,75 lärare på två olika skolor. Men att nämnden nu "av besparingsskäl" beslutat att dra in på detta. Min fråga blir då: Finns det inga arbetsuppgifter för dessa 1,75 lärare? Eller ska den övriga personalen arbeta hårdare motsvarande 1,75 tjänst?

Detta förfarande är ett stort svek mot alla som arbetar inom offentlig sektor och mot barnen och dess föräldrar. Besluten ligger inte i medborgarnas intresse och är således inte demokratiska. Det politiska system som vi valt i Sverige delegerar demokratin till en liten elit som enbart styrs av budgeten.

Om beslutanderätten överlåts till medborgarna så skulle folket kunna samlas i sina bygdegårdar och på stormöten välja ut vad som ska prioriteras. Då får alla vara med i beslutsprocessen. Alla blir medvetna om kostnaderna. Alla får känna ett ansvar för det gemensamma. Förståelsen för skatter skulle bli större.

Barnen skulle då få behålla sin omtyckta lärare. Vi skulle få demokrati!

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: