tisdag 13 maj 2008

Mönsterås snålar sig till toppen


Ena dagen kan man höra på radion att Mönsterås kommun har den bästa ekonomin i Kalmar län. Nästa dag står det i tidningen att en ny budget är på gång, men att "marginalerna är små".

Den goda ekonomin uppnås tack vare att kommunal mark i attraktiva kustlägen säljs ut. På så vis blir det fina ekonomiska vinster som kommunalrådet, den fryntlige och faderlige Roland Åkesson, c, kan glänsa med i allehanda utmärkelser.

Men när det är dags för budget och den kommunala verksamheten ropar efter pengar då är läget kärvt. Tydligare kan det inte bli att en borgerlig regering inte gagnar kommunen!

Budgeten styr verksamheten. Nysatsningar ska ske genom omfördelning, slår kommunalrådet fast. Men i en kommun är kostnaderna mjuka. Det handlar om vård, omsorg och utbildning. Gamlingar kan aldrig ge nån vinst. Förskolebarn är en kostnad.

Verksamheten borde styra budgeten. Det är demokrati. Detta är också något som bekräftas av den undersökning som Sveriges kommuner och landsting gjort. Nio av tio svarar att de gärna betalar mer i skatt om de vet att de får en bra verksamhet för pengarna.

Resultatet av snålandet syns exempelvis i andelen långtidssjukskrivna där Mönsterås också ligger i topp. Men invånarnas ohälsa är inget kommunalrådet vill kännas vid. Minns jag rätt är det en tidsbegränsad projektanställning som arbetar deltid med att försöka komma tillrätta med detta.

Det sägs att god ekonomisk hushållning där man håller igen på kostnaderna leder till vinster. Det gäller kanske gäller varuproducerande företag. Men kommunens uppgift är en annan. Där är det befolkningens välmående som alltid ska stå i främsta rummet. Så är det inte i Mönsterås!

Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer:

Jonny sa...

Att spara under goda tider för att vara trygg inför vargatider kan nog vara klokt. Men det får förstås inte drivas för långt, som i Mönsterås. Mönsterås personalomsorg är inte den bästa, så du har säkert rätt i att man kunde satsa mer där. Och så skulle väl skola och barnomsorg behöva ett budgettillskott istället för alla återkommande order till rektorerna om att gneta. Kommunen är alla som bor där. Många verkar tro att kommunen är de som håller till i kommunhuset, och så finns vi andra där utanför. Om det synsättet får fäste så riskerar sprickan att öka mellan väljare, förtroendevalda och höga tjänstemän.

Tomas Jonsson sa...

Jonny: Jo precis. Det är viktigt att tänka långsiktigt. Skolan som du nämner har gjort ett underskott i princip varje år på omkring fem miljoner kronor. - det torde ju tyda på att budgeten bör utökas med fem miljoner kronor, men så långt har vi inte kommut ännu.