fredag 4 juli 2008

Roland Åkesson räddar brandstationen i Ålem


Allsmäktige fader griper in. Nedläggning av brandstationen i Ålem finns med som förslag för att effektivisera räddningstjänsten i Mönsterås kommun. Men nu har den högste, vårt faderlige och fryntlige kommunalråd Roland Åkesson gripit in och meddelat att stationen i Ålem blir kvar.

Allt annat vore väl otänktbart med tanke på att kommunalrådet bor bara nån kilometer från stationen i Ålem...

Kommunen anlitade en utomstående konsult för att effektivisera räddningstjänsten. Fördelen är att denne, utan personliga kopplingar, kan lägga drastiska förslag som alternativ till den berömda osthyveln.

Drastiska förslag är dock ofta långt ifrån realistiska. Därför tvivlar jag starkt på att förslaget om en nedläggning av räddningstjänsten i Ålem ens ska tas på allvar. Brandmännen i Ålem blev förstås oroliga och reagerade med protester.

Då såg kommunalrådet sin möjlighet att återigen stärka hjälteglorian och synas i tidningen. För detta ska vi kommuninvånare nu gemensamt tacka vår starke fader Roland Åkesson som har räddat brandstationen i Ålem från nedläggning.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: