söndag 21 september 2008

Satsningarna är egentligen neddragningar

Regeringens bombmatta fortsätter. Det är inget jag hittat på. Någon jämförde alliansens alla utspel och presskonferenser den senaste månaden med en bombmatta över landet.

Idag var det a-kassan som ska bli billigare. Det märkliga med regeringens alla "satsningar" är att det egentligen handlar om försämringar. Först skar regeringen ned och nu gör de mindre insatser på olika områden.

År 2006 skar regeringen ner anslaget till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner kronor. Nu "satsar" regeringen 33 miljoner på arbetsmiljöarbetet.
För regeringen går arbetsmiljöarbetet in i en intensivare fas, där kampen mot dödsolyckorna är en viktig del. Därför kommer vi under hösten ta en rad initiativ för att ytterligare lyfta vikten av arbetsmiljöfrågorna.

Från moderaternas hemsida där det talas om "satsningen" på Arbetsmiljöverket trots att det handlar om en neddragning på nästan 130 miljoner krornor..
Exempelvis skar regeringen ner på komvux med 200 miljoner kronor. Inför nästa år satsar regeringen 200 miljoner kronor. Med tanke på löneökningar så återställer det inte ens komvux till den nivå de hade tidigare.

För att svenska folket ska gå på regeringens lögner så räcker det inte med en bombmatta av presskonferenser. Carl Bildt har insett att det inte räcker att låta sig intervjuas, man måste hjälpa de fria journalisterna att skriva "rätt" också.

- - - - -
För övrigt noterar kommunisterna att Malmös moderata kommunalråd accepterar att kommunen satsar 1,5 miljoner kronor i stöd till Rotary, men tycker att 2,5 miljoner kronor i stöd till ESF är att slösa med skattepengar. 40 miljoner kronor till American Cup var också helt okej.

Anders Neergaard från vänsterpartiets partistyrelse skriver om ESF-demonstrationen. Kalle Larsson publicerar bilder från samma demonstration - väldigt tuffa bilder Kalle! Life of Avlo visar också bilder.

Andra bloggar om: , , , , , ,

4 kommentarer:

Kerstin sa...

Det var nog 15- 17 år sedan vi (maken och jag) kom på att "den nya" (då var den ny) politiska retoriken handlar om att prata så mycket om att man gör en sak, att ingen märker att man gör det rakt motsatta.

Samtliga partiers politiker har tillämpat denna taktik sedan början av 90-talet. Under senare delen av 80-talet var taktiken istället att "inte prata alls, så märker nog ingen vad vi gör", som när de aveglerade allting ex.

Tomas Jonsson sa...

Kerstin: Det märkliga är att retoriken som så uppenbart är falsk, ändå når framgång!?

Fredrik sa...

Detta är inte unikt de borgerliga. Det är allmänt att man gör på detta sätt. Först neddragningar (tar ansvar för ekonomiska finanserna) sedan omfördeling av pengarna kallade extra satsningar osv. Väljarna kommer bara ihåg det som hänt året innan val och röstar därefter...
Vems är felet? Är väljarna båögda och för inkompetenta för att genomskåda detta? Är det politikerna som genom missbrukar sitt förtroende av väljarna?

Något som idag är utbrett är att man är "yrkespolitiker" vilket betyder att man försöker hänga kvar till varje pris och inte uttrycker sina åsikter om de går utanför ramen. Man kan ju förlora sin plats vilket vore katastrof.

I Nybro finns många... Balder (kommunhuset) är ointagligt för utomstående. Det finns flera som fått nya konstruerade tjänster (dagligt tal omplacerats på grund av yttre omständigheter). Givetvis sker detta utan insyn.

Tomas Jonsson sa...

Fredrik: Som sagt inte unikt. Det är något som även utnyttjats av majoriteten i Mönsterås kommun och på så vis garanterat dem makten i ett kvarts sekel.