tisdag 28 april 2009

Alla ska utvärderas

Läser i tidningen att lärarna i Göteborg ska utvärderas och att utvärderingen ska ligga till grund för lönesättning.
Anders Flanking menar att utvärderingen i första hand ska vara en hjälp för kvalitetsutvecklingen i skolan. Men också som ett stöd för skolledarna när lönen ska sättas.
Det är bra med utvärdering, men det är inte bra när utvärderingen används som ett löneinstrument! Däremot bör utvärderingen gälla som ett instrument för hur skolledningen bör lägga upp arbetet, som ett mätinstrument för vilken fortbildning som behövs och vilken personal som behöver stöd av olika slag. Där upplever jag att arbetsgivare brister idag.

Navid går ett steg ännu längre och föreslår att precis alla ska utvärderas. Tja, varför inte? Sen kan vi höja skatten för alla som är lågt rankade och stänga av dem från a-kassan. Då blir de mer lönsamma för omgivningen.


- - - - -
Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Nej, det är inte bra med utvärdering av lärare och betygsättande av allt och alla hela livet.

För det första fungerar de aldrig som teorin säger att de gör. Utvärderingarna blir skenvärderingar och i slutänden är det ändå alltid kompisskap, följsamhet, inga nya idéer, inga kreativa och därmed indirekt kritiska synpunkter, som ger de högre lönerna.

För det andra är det dessutom så himla enkelt: Alla på en skola vet vilka av lärarna som är bra, omtyckta av eleverna och som samtidigt får goda undervisningsresultat. Det behövs inga offentliga eller byråkratiska organiserade utvärderingar för att ta reda på det. Men det låter så väldigt kraftfullt, och dessutom blir sådana utvärderingar goda instrument för att leda genom "management by stress and fear", och det är själva vitsen med de där utvärderingarna.

I det gamla kommunistkina (60-talet) förekom något som kallades "kritik och självkritik" som försiggick offentligt och i grupper, och som borgerligheten förfasade sig ofantligt över - något så grymt och kommunistiskt illasinnat fanns nästan inte - idag genomförs något liknande på fler och fler områden i Sverige, under beteckningen "utvärdering", av just den kategorin människor som förfasade sig över sådant då.

Tomas Jonsson sa...

Intressant Kerstin. Tack!