onsdag 1 april 2009

Roland Åkesson kör över nämnden


På förmiddagen idag beslutade kommunstyrelsen arbetsutskott i Mönsterås att man inte vill gå vidare med förslagen att lägga ner Krungårdsskolans högstadium och Mölstadskolans 4-6-del. (Barometern, Östran)

Jag borde vara glad. Det här är de två delar i lokalutredningen som verkligen inte känts rätt. Förslagen har inte lagts ur ett barnperspektiv. Och frågan är om de ens lagts ur ett ekonomiskt perspektiv. Möjligen att Barn- och utbildningsnämnden sparat pengar på förslagen, men knappast kommunen eftersom man fortfarande haft lokalerna kvar.

Jag har vid tidigare tillfälle skrivit om lokalutredningen. Jag har också lämnat in en skrivelse (se bild ovan)
Det är ingen elevminskning som det sägs i lokalutredningen! Om man i en utredning begränsar sig till statistik över en kortare period så kan man hitta siffror som förstärker det egna syftet. Det är inte schysst mot oss beslutsfattare!
Tomas Jonsson
Det organiserades namninsamlingar mot förslaget att lägga ner högstadiet och enligt tidningsuppgifter finns det 2000 namnunderskrifter. I en kommun med 13.000 invånare så innebär det att femton procent har protesterat mot planerna. Dessutom har företagare i Blomstermåla protesterat, och vi har ett kommunalråd som alltid värnar näringslivet i första hand.

Med tanke på att det är valår nästa år så har det varit intressant att se vad centern och sossarna vågar göra.

Jag borde vara glad över att mina artiklar uppmärksammats och lett till en debatt som levt sitt egna liv och nu räddat verksamheterna vid Krungård och Mölstad. Men hur är det egentligen med demokratin?

Kommunstyrelsen gav Tekniska och Barn- och utbildningsnämnden (bun) i uppdrag att ta fram en lokalutredning med syfte att minska lokalytorna. Tjänstemannaförslaget presenterade ett antal förslag som bearbetats av bun. I februari offentliggjordes förslagen och under mars har det genomförts dialogmöten med allmänheten runt om i kommunen. Nu sammanställs synpunkterna som kommit in och i mitten av april ska bun besluta om vilka förslag vi ska skicka till ks.

Men när nu kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att två av förslagen i lokalutredningen inte ska genomföras så har man förbigått bun. Vad är det för demokrati? Vilket uppdrag har bun nu? Kommer bun att kompenseras för att vi nu inte minskar våra hyreskostnader.

Och i media så kommer vårt centerpartistiske kommunalråd Roland Åkesson (kommunstyrelsens ordförande) åter att framstå som räddaren i nöden. Nu har han räddat skolorna och kanske han får 28 år till vid makten!?

Sossarna förvånar mig mest i denna härva. Jag har varit ensam i nämnden om att framföra kritik mot förslagen kring Mölstadskolan och Krungårdsskolan. Från sossarna har jag fått höra att om det ska finnas några pengar till lärare så måste vi genomdriva lokalutredningen. Men idag på morgonen stod att läsa i tidningarna att sossarna ville behålla skolorna. Plötsligt hängde allt på centern, och nästa år är det valår och det fanns bara ett beslut att fatta.

Jag har tidigare bestämt mig för att lägga av med politiken till valet 2010. Men just nu är jag mer trött än nånsin på det här politiska spelet.

- - - - -
Andra bloggar om: , , , ,

3 kommentarer:

Jonny sa...

Det var intressant läsning. Synd att du slutar med politiken. Jag hade faktiskt övervägt att rösta på V och kryssa dig lokalt pga att du så tidigt gick ut i skolfrågan och drev den mycket idogt. Sådant skall löna sig, oavsett andra ideologiska skillnader som jag kan ha överssende med på det lokala planet.

Jonny sa...

En kommentar till: Blomstermåla tätort har drygt 1 500 invånare och gamla Ålems kommundel har väl totalt ca 5000-6000 invånare. Så 2000 namnunderskrifter är väldigt mycket och torde motsvara i princip alla invånarna i Blomstermåla tätort och ca 1/3 av invånarna i Ålemsområdet.

Tomas Jonsson sa...

Jonny: Tack för förtroendet. Jo på det lokala planet vinner oftast personligt engagemang före ideologi.

Jo, när antalet namnunderskrifter växte så förstod jag att utgången skulle bli som den blev.