söndag 10 maj 2009

Fina lokaler för aktörer utan betydelse

Ledarskribenten Per Dahl på Barometern skriver om det nya Linnéuniversitetet, sammanslagningen av Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet. Högskolan i Kalmar vill tydligen ha bättre lokaler.
Låt inte Kalmardelen av Linnéuniversitetet nu bekräfta samhällsvetaren C Northcote Parkinsons lite dystra tes: att de fina lokalerna är något en institution når fram till först när dess verkliga samhällsbetydelse är förbi.
Per Dahl, Barometern
Det får mig att reflektera över några olika saker.

När jag var en fattig och rabiat student så hade jag alltid en åsikt och jag brann för att kunna saluföra den. Dock hade jag inte alltid något forum för detta, utan just säljandet av budskapet var en del av kampen.

Idag med blogg, flickr, twitter och youtube är det inga problem att få ut budskapet. Men har jag något budskap att föra ut? Ibland undrar jag över om jag har spelat ut min roll.

Barometern är för övrigt själva på väg att försöka få bygglov till ett nytt tidningshus i en av de få gröna oaser som finns på Kvarnholmen i centrala Kalmar. Kalmarborna som inte är okända för sin gnällighet är inte nådiga. Med rätta!

Om Barometern trots allt bygger sitt hus, så kan de dra på sig en vrede som yttrar sig i att kalmariterna vänder dem ryggen och säger upp prenumerationen. Låt inte det nya tidningshuset bli ett mausoleum för Barometern som bekräftar C Northcote Parkinsons dystra tes.

- - - - -
Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Barometern är körd i alla fall (på lång sikt det vill säga - Som forskare måste man kunna röra sig i tio- eller femtioårsperspektiv). Nuförtiden finns det inte ens någon ansats till analys utanför ledarsidorna utan man har påtagit sig en majestätisk roll att "visa nyheterna och spegla verkligheten". Detta gäller i stort sett all svensk tidningspress, som tyskspråkig känner jag i alla fall glädje åt att tyska och österrikiska tidningar ännu inte har sjunkit ned i det träsket.

Lasse Strömberg sa...

Dramatiska funderingar du har! Sluta fundera och fortsätt som du börjat och gör!

Och sluta läsa Barometern om den inte hänger på väggen.