fredag 5 juni 2009

Vad betyder slutförvaret för Oskarshamn?


Slutförvaret för använt kärnbränsle hamnade i Östhammar. Men vad betyder egentligen det för Oskarshamn? Jag har hela tiden fått bilden av att det är slutförvaret som ger pengar och arbetstillfällen och att den som inte får förvaret enbart får mervärdespengarna på knappt två miljarder kronor.

Byggandet av själva slutförvaret i Östhammar beräknas till 24 miljarder kronor och skapar 500 byggjobb under sju år. När tunneln är färdig kommer 250 personer att arbeta med driften till en kostnad av 2,3 miljarder kronor.

Oskarshamn får en kapselfabrik som kostar 200-300 miljoner att bygga. Det ger några tiotal byggjobb och i drift kommer 25 personer att arbeta med att tillverka kopparkapslar till en kostnad av 8 miljarder kronor.

Dessutom byggs inkapslingsanläggningen i anslutning till Clab vid kärnkraftsverket i Oskarshamn där allt det svenska avfallet redan finns. Det kostar 2,3 miljarder att bygga och ger 300 byggjobb. Därefter kommer 30 personer att arbeta med att kapsla in avfallet till en kostnad av 2,8 miljarder kronor. Alla dessa uppgifter från Barometern.

Utöver detta får Oskarshamn en mervärdessatsning på 1,5 miljarder kronor. Innan beslutet var taget enades Oskarshamn och Östhammar om att tvåan skulle få dessa pengar som plåster på såren

Bortsett från att det är hisnande mycket pengar så undrar jag över uppgifterna i Ny Teknik och Nyheterna som säger att den ekonomiska fördelningen mellan Östhammar och Oskarshamn blir likvärdig? De skulle dela nästan jämnt på 67 miljarder kronor, även om exakta summan går isär trots att samma person citeras.

Det ger helt klart fler arbetstillfällen under längre tid i Östhammar. I Oskarshamn handlar det efter driftsättning enbart om ett femtiotal arbetstillfällen. Jag blir inte klok på om driftkostnaderna som redovisats här ovan är totalt eller per år. Har svårt att förstå att 50 personer skulle kunna göra av med nästan elva miljarder kronor per år på att kapsla in avfallet. (Dessutom skulle bara inkapslingen i så fall med en årlig kostnad på 2,8 miljarder under femtio år kosta 140 miljarder kronor)

I kärnavfallsfonden där pengar satts av för slutförvaringen finns inte heller idag mer än 42 miljarder kronor.

Men samtidigt; utslaget på femtio år, som det tar innan allt avfall planeras ligga nergrävt, så blir det inte mycket pengar för driften. Jag får i så fall den totala satsningen i Oskarshamn till 16 miljarder och vet inte var resten av pengarna finns?

- - - - -
Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: