tisdag 25 augusti 2009

Massvaccinering kan förhindra pandemi

I samband med fågelinfluensan tecknade landstingen avtal med en fransk vaccinfabrik som tar fram vaccin till hela svenska folket om WHO flaggar för högsta pandemivarning, en sexa, vilket innebär att 20-40 procent av befolkning befaras smittas.

Under midsommarhelgen höjde WHO svininfluensan till en sexa och landstingen bestämde sig snabbt för att beställa 18 miljoner doser vaccin - två per invånare.

Nu pågår förhandlingar om de praktiska delarna. Landstinget hinner inte vaccinera alla. Därför finns förhoppningar om att kommunerna genomför vaccinering av barn och ungdomar inom skola och barnomsorg, att kommunerna också tar ansvar för vaccinering av sin personal samt alla inskrivna i äldreomsorgen.

Förhoppningsvis kan också större företag genom företagshälsovården sköta vaccineringen av sin personal. Moroten är att företagen inte riskerar att personalen blir sjuk. Genom att själva genomföra vaccineringen så slipper också företagen problem med att personalen måste besöka vårdcentraler och köa under arbetstid.

Men ändå så kommer det att påverka sjukvården där inplanerad vård sannolikt kommer att beröras. För att vaccinet ska ha effekt så måste det vara genomfört helst innan oktober.

Skulle en pandemi ändå inträffa så blir det problem. I Kalmar län finns sju respiratorplatser, men kalkyler säger att det kan behövas tio platser till insjuknade i svininfluensa. Då finns ingen reserv till övriga patienter.

Vaccinet till invånarna i Kalmar län kostar 50 miljoner kronor. Dessutom räknar man med 20 miljoner till själva vaccineringen. Gissningsvis får Kalmar län 25 miljoner kronor i statligt stöd från den miljard som regeringen nu skjuter till.

- - - - -
DN, SvD, Barometern. Andra bloggar om: , , , , , ,

2 kommentarer:

Kjell E sa...

Förhållningssättet till Svininfluensan har två sidor tycker jag.
Den ena är att man inte vill piska upp oberättigad hysteri.
Det kan man tycka är klokt.
Den andra sidan, att vara beredda om värsta scenariot skulle inträffa.
Regeringens låga tillskott till landsting och regioner är en droppe i havet om influensan skulle slå till.
För vår del i VG handlar det om att hosta upp 3-400 miljoner själva, vid ett lindrigt utbrott.
Skelle det slå till ordentligt står vi lika handfallna överallt.

Kraxpelax sa...

En sagolikt korkad opinion firar orgier i fokus på oväsentligheter. Hör nu PÅ!

Vi har redan i nuläget FYRA dödssjuka och extremt vårdkrävande unga patienter, som redan i nuläget måste föras utomlands pga bristande inhemska resurser för hjärtlungbehandling.

Myndigheterna visar prov på initiativbefriad handfallenhet. Skolstarten måste GIVETVIS skjutas upp, och hemundervisning ordnas. Noggranna hygienföreskrifter inpräntas i befolkningen. Munskydd har begränsad nytta, men i kombination med noggrant disciplinerad hygien kan man lugnt utgå från att de är åtminstone bättre än ingenting.

Det är en kamp mot klockan! Massvaccinering måste hinna börja i tid, vilket är mycket tveksamt, tveksamt är OCKSÅ att vaccinering för alla, såsom planerats, vilket är mycket bra, kommer att kunna genomföras. Det är INTE axiomatiskt säkert att vaccinproducentländerna kommer att stå fast vid ingångna avtal i ett krisläge som mycket snabbt kan uppstå efter skolstart i hela Europa.

Epidemiologiska synpunkter. Influensavirus är snabbmuterande och helt oförutsägbara. En pandemi som börjar SOMMARTID är alarmistisk. Vi får gå tillbaka till Spanska Sjukan för att se något liknande, och vad hände DÅ? Jo, epidemin gick i VÅGOR, och den BÖRJADE mycket riktigt relativt milt; sedan kom den åter i flera varv och ett drygt halvår senare slog den till i senaste versionen med full och dödlig kraft, och slog definitivt värst i glesbygden, framför allt Jämtland-Härjedalen i Sverige; norr om polcirkeln utplånades hela byar i ett flertal länder.

I ett läge när vår egen helt normala befolkning står under kostnadskris och allvarligt medicinskt hot, sitter allsköns pappskallar och gaggar om, hör och häpna, gratis vaccinering för PAPPERSLÖSA!!! Det är så urbota DUMT så universums alla klockor trillar ner på golvet och slår ihjäl sig. Snacka om att vattna blommor medan huset brinner!

Och värst av allt: alla dessa puckon som passar på att demonstrera sin egen intelligensbegfriade hurtfriskhet: bara influensa, presshysteri, hähähähähä. Utan att ha en djävla aning om vad de snackar om.

Det är så man vill bara kräkas åt alltihop.

- Peter Ingestad, Solna