fredag 18 september 2009

Utfallet stämmer med sannolikheten


Plötsligt händer det. Med anledning av min förestående högtidsdag, då jag lämnar livet runt trettio, så kom det en gratulation, via kungliga trumpetverket, bestående av tio trisslotter.

Som matematiker noterar jag att lotteriet består av tolv miljoner lotter. Det är vinst på 2.589.510 st. Det ger vinstchansen:
2.589.510/12.000.000=vinst på 22% av lotterna
22% innebär att det är vinst på ungefär var femte lott och bland mina tio lotter bör det alltså finnas två vinstlotter. Och det gör det.

Det är vinst på exakt två lotter; 1x50 kr på den ena och 2x25 kr på den andra lotten. Drygt 90% av vinstlotterna ska också ge småvinster om 25 kr eller 50 kr. Så utfallet stämmer helt överens med sannolikheten!

2 kommentarer:

Mian sa...

Ha!! Hade JAG fått 10 lotter så hade det varit vinst på 0 st, så är det för mig :-(

Tomas Jonsson sa...

Som sagt vann jag hundra kronor. För dessa tog jag fyra nya lotter – egentligen rätt idiotiskt med tanke på att jag kommer att förlora mina hundra kronor.

Fyra nya lotter innebär att det är 80% chans att det finns en vinstlott med. Och den vinstlotten är sannolikt på mindre än hundra kronor.

Och ännu en gång visade sig den matematiska sannolikheten stämma med verkligheten. Jag vann femtio kronor på en av dessa fyra lotter.

Använder jag den femtiolappen till två nya lotter så är chansen 40% att jag kommer att vinna en småvinst. Och som ni säkert förstår så kommer det hela att sluta med att jag har förlorat alla pengar.

Men samtidigt finns en liten, liten chans hela tiden till att man ska dra en högvinst. Den är minimal. Bara några lotter på miljonen, men någon måste ju ändå få högvinsten. Och det kan vara jag. Det är ju den tjusningen, och lockelsen, som driver oss att köpa lotter. Trots att nästan alla av oss kommer att förlora.