tisdag 13 oktober 2009

Gunilla från teveserien Klass 9A i Kalmar


För drygt ett år sedan hade jag möjligheten att höra läraren Gunilla Hammar Säfström från teveserien Klass 9A då hon var i Mönsterås och berättade om dokumentären och hur hon arbetar. Det var oerhört inspirerande.

På tisdagskvällen fyllde hon Kalmarsalen och jag var där och hörde henne återigen. Jag bytte även några ord med henne och passade på att ta en idolbild med mobilen.

Gunilla berättade om samsynen som en av faktorerna till att lärarna i dokumentären lyckades. Samsynen innebar bland annat att elever som kommer till klassrummet utan att ha med sig penna, sudd, skrivbok och adekvat lärobok inte släpps in i klassrummet – inte hos någon lärare. Eleverna kommer ihåg mobilen och mp3-spelaren, det är inte minnet det är fel på. Nonchalans och bristande respekt är inget framgångsrecept i dagens samhälle! Efter några veckor då eleverna stoppats i dörren så kommer de plötsligt ihåg vad man ska ha med sig till klassrummet – eleven har på egen hand insett att det krävs en attitydförändring.

Gunilla pratade också om vikten av att kunna se eleven – respektera eleven och kunna lyssna. Framgångsmetoden är att stärka självförtroendet hos eleverna och skapa en miljö där eleven på egen hand kämpar och gör sitt allra bästa för att nå högsta betyg.

Efter hennes förra besök i Kalmar län inspirerades jag själv till att ändra arbetssättet och jag vet att det ger resultat och gör lärarvardagen mycket roligare! Eleverna tycker det är kul när de når framgång i sitt skolarbete. Som lärare är det också mycket roligare att ha elever som har lust och viljan att arbeta.

Det var Lärarförbundet som anordnade kvällens seminarium. Vi var ungefär 350 medlemmar i Kalmarsalen.
Du simmar inte bättre i basängen bara för att det är mer vatten i den.
Gunilla Hammar Säfström
Goda studieresultat beror absolut inte enbart på hur stora resurserna är i skolan. Lärarens relation till eleverna i klassrummet är betydligt viktigare. Däremot är resurserna avgörande för kvalitén på undervisningen – det krävs tid för planering och utvärdering.

Eleverna bemöter läraren på precis samma sätt som läraren behandlar eleverna! En lärare som lyssnar, förklarar, berömmer och kräver resultat vinner respekt och får eleverna att vilja prestera. Det kunde vi se i teveserien Klass 9A och jag vet att det är sant!

Inga kommentarer: