onsdag 14 oktober 2009

Strategidag för skolan i Mönsterås kommun


För tredje året i rad har Barn och utbildningsnämnden i Mönsterås kommun arrangerat en strategidag för skolan. Det här har faktiskt gett resultat!

Jag har många gånger kritiserat skolan i Mönsterås kommun. Skolan har placerats långt ner på centerns prioriteringslista – långt efter näringslivet. Så har vi också fått den skola vi förtjänar. Alldeles för ofta ser vi mörka rubriker i tidningen. Det har handlat om barn som mobbats, dåliga elevresultat, kritik från Skolverket med mera.

För två år sedan hade vi vår första strategidag. Där fanns politiker, rektorer och lärarrepresentanter. Plötsligt kom problemen upp på dagordningen och vi började diskutera lösningar – förutsättningslöst.

Förra året återupprepades det hela. Då handlade strategidagen om framtidens skola utifrån demografin. Det utmynnade i lokalutredningen som nu genomförs på olika sätt.

I år var det kvalitén och elevresultaten som stod på dagordningen. Vi var knappt fyrtio personer som delades in i fyra blandade grupper med uppgiften att ta fram fem viktiga konkreta åtgärder för att förbättra elevernas resultat.

Bilden tog jag när de fyra olika grupperna presenterat sina idéer och vi röstade fram fem gemensamma förslag att arbeta vidare med.
  1. Medvetandegöra målen och undervisa mot dem.
  2. Utbyte med skolor som når positiva resultat.
  3. Pedagogiskt ledarskap.
  4. Satsa på lärare och lärarskapet.
  5. Läsutveckling "knäcka läskoden".
Under resten av dagen arbetade vi vidare med målformuleringar av åtgärderna för bättre resultat. Och det blev konkreta saker som jag är övertygad kommer att förbättra vår skola.

Rektorn är den pedagogiska ledaren. Därför bestämde vi att rektorerna ska prioritera om sin tid och besöka varje lärare minst en gång varje termin i klassrummet och i direkt anslutning till lektionen utvärdera med läraren. Åtgärder måste direkt sättas in direkt om elever i de tidiga åldrarna inte lär sig att läsa och vi måste vara tydliga mot föräldrarna med detta vid utvecklingssamtalen. Vi bestämde att alla lärare ska ges möjlighet att besöka kollegor i undervisningen för att kunna få nya idéer. Varje lärare ska varje läsår ha något utbyte med en annan skola som nått goda resultat. Och så vidare.

Om ett år, vid nästa strategidag, blir det en redovisning av hur det har gått. Nu har vi valt att titta på elevernas meritvärde (slutbetyg när de slutar grundskolan) och använda det som "resultat". Vi kunde valt att titta på trivsel. Men om inte elever trivs så presterar de inte några goda resultat, resonerade vi.

För tio år sedan hade våra elever bäst resultat i Småland. Nu ligger vi långt under riksgenomsnittet. Men genom att lyfta upp problemen och diskutera lösningar så tror jag att elevernas resultat kommer att förbättras.

5 kommentarer:

Eric Dicksson sa...

Trevligt att jag fastnade på bild!

Strategidagarna är väldigt bra. Att vi politiker möter de från verksamheterna och delar tankar och idéer som sedan blir till konkreta beslut. Politiken är verkningslös om den inte förankras ute i verksamheten och detta är ett väldigt bra sett att göra detta på.

Jag hoppas verkligen alla tycker det är ett bra forum.

Tomas Jonsson sa...

Passa på att njuta av bilden. Det är ett av få tillfällen som jag tvingas ta rygg på en moderat!
;-)

Jag är övertygad om att det är rätt sätt att arbeta. Tyvärr hör jag skräckexempel på motsatsen från grannkommuner, exempelvis en kommun sydväst om Mönsterås.

Eric Dicksson sa...

Det var lite fyndigt sagt!

Jag hoppas verkligen att vårt arbete under dessa dagar ger resultat. Och när till och med de fackliga verkar nöjda ska man vara glad!

Kjell E sa...

På tal om skolan, hur går det med fotoskolan, är den schemafri?

Tomas Jonsson sa...

Kjell E: Det har varit håltimme. Men när du insisterar så ska jag sätta ihop en ny lektion!