fredag 19 februari 2010

Varje dag kan göras lite bättre


Landstinget i Kalmar län har i flera år bedrivit ett systematiskt förbättringsarbete under mottot "Varje dag lite bättre". Det har också gett resultat, berättar tidningarna idag. Samtidigt hör jag landstingsdirektören Alf Jönssons röst att vi inte ska nöja oss med att vara bäst. Alla patienter är inte nöjda så det finns alltid något som kan förbättras. Och det är bra tänkt!

Inga kommentarer: