söndag 13 juni 2010

Köpingsvandring i Figeholm


Sedan 1990-talet genomförs varje vår en köpingsvandring i Figeholm. I år gick den längs Fabriksvägen – området som tillkommit tack vare industrierna där Figeholms Bruk finns sedan 1931.


– Här uppe låg Kasernen, ett stort hus där det bodde mängder med arbetare. Området kallades för China town. Bland annat bodde där flera estländska flyktingar som arbetade på bruket.

Anders Berg, ordförande i Hamnmagasinets Vänner, var som vanligt ciceron. Han berättade om tändsticksfabriken och varvet som låg där Figeholms Bruk ligger idag. Flertalet av husen längs vägen är stora tvåfamiljshus. De uppfördes för att tjänstemännen på bruket skulle få bra bostäder.


Figeholms mejeri låg på Fabriksvägen. Idag rymmer huset fyra lägenheter. Till mejeriet leverades mjölk från bönderna inom nästan en mils radie. Bönderna turades om att köra mjölk med häst och vagn till mejeriet. Foto av Herman Sage från 1930-talet. Originalstaketet med blomkrukor finns faktiskt kvar än idag. Kasernen med åtta arbetarlägenheter låg på baksidan av mejeriet.


Tre män med mycket kunskap om Figeholm. Från vänster: Anders Berg, historieintresserad gymnasielärare som flyttade till Figeholm i början på 1970-talet. Bo Sage, fotograf som tog vid där hans pappa Herman slutade. Sage har dokumenterat Figeholm och figeholmarna på bild sedan 1915. Gunnar Karlström, mångårig folkskollärare i Figeholm under andra hälften av 1900-talet.

3 kommentarer:

Göran S sa...

Mycket intressant,har byggt mycket under 15 år på bruket,då mitt fötetag haft de flesta jobben,så Fabriksvägen har jag alltid kört.Skall dit på måndagmorgon på servicejobb!

Kjell E sa...

Intressanta miljöer, med mycket historia.
Kasernen ja.
Vi hade en kasern i Sjuntorp, där jag är uppvuxen.
En "flickkasern".
Där bodde finska tjejer liksom tjejer från andra håll i Sverige.
Många Sjuntorpskillar fick sina första kvinnoerfarenheter där, ja och en del fick också erfara den vanligaste könssjukdomarna.

Tomas Jonsson sa...

Tack för kommentarer.

Göran: Det är mycket granit till både husgrunder och som tomtgräns mot vägen på Fabriksvägen. Gediget.

Kjell E: Jag har några bilder på den här kasernen. Den var byggd i tre våningar med en fjärde vindsvåning – ett riktigt stort hus.