torsdag 24 juni 2010

Porträtt – Polle


År 2003 träffade jag Per-Olof "Polle" Carlsson första gången. Jag var en kort tid på Ljungnässkolan där Polle arbetade. Samma sommar stötte vi ihop i gästhamnen i Figeholm. Han hade en arbetspråm med kran som han gjorde jobb med i hamnen och skärgården. På sommaren ställdes en friggebod på pråmen som blev en husbåt som han och hustrun semestrade i. Idag är Polle pensionär, har sålt pråmen, men är i stället aktiv och engagerad ordförande i Stranda hembygdsförening. Porträttet tog jag förra veckan.


Polle och Kerstin ombord på Polles pråm vid ett besök på Vasakajen i Figeholm sommaren 2003.

Inga kommentarer: