söndag 1 augusti 2010

Allt som är kvar


Skonerten Nicolaus byggdes 1865 i Figeholm. Hon seglade huvudsakligen i östersjöfart med enstaka resor till England. Hösten 1880 förliste hon i södra Östersjön och hela besättningen omkom. En byrå med fartygets papper hittades ilandfluten på den tyska kusten, däribland den här plåtlådan som skyddade viktiga papper. Lådan finns på sjöfartsmueet i Figeholm.

Inga kommentarer: